Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000
Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000

Vertraging voorkomen door samen op te trekken
Anna Visser (RVO coördinator)

GroenLeven heeft nu 1.200 beschikkingen voor SDE subsidie die eind dit jaar moeten worden ingevuld. ‘Om zulke aantallen te realiseren, trekken we graag samen op’, zegt Anna Visser, RVO coördinator bij GroenLeven.

Visser studeerde Bedrijfskunde en behaalde in 2018 haar MSc. aan de Rijksuniversiteit Groningen voor ‘international business and management’. Januari 2019 begon ze in de administratie op de afdeling verkoop. ‘Na twee maanden was ik er al snel uit: Ik wilde meer’, zegt ze. ‘Toen zich in april dat jaar de kans voordeed voor een positie als RVO coördinator binnen GroenLeven, greep ik die met beide handen aan.’

Visser vervolgt: ‘We zijn marktleider in grootschalige zonne-energie in Nederland. Al onze projecten zijn nu nog afhankelijk van subsidies. De vraag is: zijn die beschikkingen allemaal realiseerbaar met de uitdagingen van deze tijd, zoals netcongestie? Om geen vertraging op te lopen is een gecoördineerde aanpak nodig vanuit de RVO, EZK, netbeheerders, lokale autoriteiten en commerciële partijen. Hoe het probleem te tackelen, is voor de markt belangrijk.’

‘Nu we, mede vanwege het coronavirus, uitstel van de realisatie hebben verkregen, moeten we kijken naar slimme oplossingen,’ gaat ze door. ‘Het zijn onvoorziene omstandigheden die buiten bereik van één enkele partij liggen. De markt, het Rijk en de netbeheerders dienen daarin gezamenlijk naar oplossingen toe te werken. Elkaars uitdagingen en gedachten echt leren begrijpen. Samen met netbeheerders gaan we na waar afschakeling, curtailment, opslagmogelijkheden of slimme software ingezet moet worden. Ik heb er vertrouwen in dat Het Ministerie van EZK en RVO hierin meegaan.’

De lessen die Anna uit deze ontwikkelingen trekt? Daarin is ze duidelijk. ‘Durf kritisch te vragen, stel je open op als je iets niet weet en kijk naar een gezamenlijke oplossing. Dan maak je het bespreekbaar. We kijken naar waar transport mogelijk is. Bij Joure voeren we nu een pilotproject uit om, via de omvormers, piekbelasting uit te schakelen. Pieken zijn relatief korte momentopnames. Op ons zonnepark in Groningen, op een vuilstort, experimenteren we met curtailment. En in Oosterwolde doen we samen met Alliander een pilot met waterstof. Zulke oplossingen moeten wij, RVO, EZK, netbeheerders en anderen goed in kaart brengen. Ondanks de uitdagingen zullen wij tot op de laatste dag ons uiterste best doen om alle beschikkingen te realiseren. Zonne-energiesystemen leveren immers een wezenlijke bijdrage aan de verduurzaming van ons land.’