Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000
Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000

Voorloper in betrouwbare, veilige installaties
Jan Hinrichs (Hoofd HSEQ)

GroenLeven is een van de eerste partijen geweest die het cruciale belang van veiligheid en betrouwbaarheid bij installatie van zonnepanelen heeft ingezien. Tegenwoordig controleert de PV exploitant haar werkprocessen zowel intern als extern. Ook moeten alle aannemers straks aan de nieuwe Scope 12 norm voldoen. ‘Want als het niet veilig kan, dan leggen we het werk stil’, zegt Jan Hinrichs, hoofd HSEQ van GroenLeven.

Hinrichs heeft al een lange carrière in HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) achter de rug voordat hij medio 2018 door Christof Thannbichler – de vroegere COO van GroenLeven, nu terug bij moederbedrijf BayWa r.e. in München – voor deze positie werd benaderd. Decennia werkte Hinrichs voor de olie- en gasindustrie, daarna vond hij emplooi als consultant op gebied van risicomanagement. Hem werd twee jaar geleden gevraagd een plan te schrijven. ‘GroenLeven opereert net als fossiele bedrijven’, zegt hij. ‘Maar in plaats van alles zo goedkoop mogelijk te willen, heerst hier de spirit van ‘het beste jongetje van de klas’. Als het niet veilig kan, dan leggen we het werk stil: dat is onze standaard geworden.’

BORGING

GroenLeven is volgens Hinrichs een van de eersten die aandacht aan HSEQ heeft besteed. ‘Tot vorig jaar speelde HSEQ amper in de PV branche’, vervolgt hij. ‘Door brandgerelateerde incidenten zijn verzekeraars echter strenger geworden en verzekeren ze alleen als de installatie aan de norm voldoet. We hebben al in een vroeg stadium afspraken gemaakt om bij voorbereiding en uitvoering ons werk te toetsen. Nu begeleiden vier veiligheidcoaches dat, twee voor boerendaken, twee anderen voor zonneparken. Eind vorig jaar hebben we de certificeringsaudit van DNV GL gehad waardoor onze organisatie voor zowel ISO 9001 Kwaliteitszorg als ISO 14001 Milieuzorg gecertificeerd is. Eind dit jaar verwachten we het ISO 45001 Zorgsysteem voor gezondheid en veiligheid te behalen.’

Inmiddels neemt GroenLeven, samen met diverse belangenorganisaties en verzekeraars, alweer de volgende stap qua kwaliteit: Scope 12. ‘Deze nieuwe norm voor de PV branche komt voort uit de algemene inspectie waarbij de systemen visueel en thermografisch worden gecontroleerd’, licht Hinrichs toe. ‘Onafhankelijke inspecteurs gaan na of de aanleg, aarding, omvormers, beveiliging en de belasting aan de eisen voldoen. ‘Recent hebben we onze aannemers over Scope 12 geïnformeerd, de methodiek en kwaliteit die de markt vraagt.’

JUISTE STAPPEN

Het lijkt eenvoudig: je klimt op dak, schroeft de panelen vast, sluit ze aan en krijgt zonnestroom aangeleverd. Voor een kwalitatief hoogwaardige en veilige PV installatie komt er volgens de HSEQ manager veel meer bij kijken: ‘Tijdens plaatsing doorlopen we drie stappen voordat aansluiting plaatsvindt: bij aansluiting van het paneel, bij die van de groepen panelen naar de omvormer en tenslotte van de omvormer naar het net. Ook werken we met stringplannen: een aantal strings PV panelen vormt een groep waarbij we zorgen dat de connectoren nooit op het dak liggen. Connectoren op het dak zijn vaak de oorzaak van brand omdat dergelijke bekabeling bij sneeuw en in natte perioden kortsluiting kan veroorzaken. Pas als alle partijen aan de norm voldoen, geven we garantie af.’

Voor installatie op boerendaken en zonneparken werkt GroenLeven samen met een klein dozijn aannemers. Bij dak PV gaat het om gemiddeld tien mensen per aannemer, voor zonneparken worden 150 à 200 mensen ingeschakeld. Vaak zijn dat Oost Europese medewerkers. Die krijgen per geïnstalleerd paneel betaald en willen snel ‘meters’ maken. Dat kan op gespannen voet met veiligheid staan, weet ook Hinrichs. ‘Wij vervullen hierin een voorbeeldrol, aannemers klagen vaak dat we zo streng zijn. Maar je wilt toch niet dat iemand vier meter naar beneden stuitert omdat die zijn aanlijning op een hellend dak is vergeten? De vertaalplicht hebben we bij de voorlieden van de aannemers neergelegd. Voor hen verzorgen we maandelijks een HSEQ sessie over middelen en methodieken.’

VERSCHILLEN

Tussen het installeren van PV op boerendaken, zon-neparken op land of op water zitten nogal verschillen. Installatie van PV panelen op een agrarisch bedrijf is uniek, vaak werken de boeren volgens Hinrichs mee, soms is het ook lastig, zeker als er asbest wordt aangetroffen. Zonneparken plaatsen GroenLeven voor andere uitdagingen. Terwijl het bij boerderijen en andere MKB bedrijven laag- of middenspanningsinstallaties betreft, gaat het bij zonneparken om hoogspanningsinstallaties.

‘Met zoveel mensen is dat een uitdaging’, zegt Hinrichs. ‘Voor zonnepark Oosterwolde waren twintig tot dertig vrachtwagens aan materiaal nodig. Ook hadden we op de drassige werkplek tijdens de winter rijplaten, stroomvoorzieningen en een kantine aan te leggen. De controle was een verhaal op zich. Voor hoogspanning is specifieke deskundigheid vereist. Op een kaal weiland kunnen we het park zelf ontwerpen en bouwen, bij bouwen op water zullen we in het ontwerp rekening moeten houden met onder meer waterdichtheid van toegepaste materialen. Gezondheidsaspecten door het corona-virus spreken een woordje mee: zo moeten we voldoende afstand houden en moeten onze mensen zich vooraf en nadien ontsmetten.’

MAAIVELD

GroenLeven kijkt verder. ‘Zo hebben we maaibeleid ingevoerd’, zegt het hoofd HSEQ. ‘Tijdens de paringstijd ontzien we vogels, reeën en andere dieren. Voordat een zonnepark wordt geselecteerd, brengen we in kaart hoe het met de flora en fauna op locatie gesteld is. Nieuwe zaaitechnieken staan op onze lijst, aan de rand van zon-neparken zetten we bijenkassen neer.’