Een zonnepark ontwikkelen op uw locatie? GroenLeven is uw partner in zonne-energie

Heeft u een locatie beschikbaar en wil u daarmee een zonnepark ontwikkelingen? GroenLeven is marktleider in het ontwikkelen van zonneparken in Nederland en denkt graag met u mee. Met onze kennis en ervaring zorgen we voor een breed gedragen zonnepark. U profiteert van gegarandeerde structurele inkomsten voor het beschikbaar stellen van uw grond en draagt met het zonnepark bij aan een schonere wereld en een reductie van CO2. 

Kiezen voor GroenLeven betekent dat u kiest voor een partij die zonneparken op een oprechte en vindingrijke manier willen ontwikkelen. Zo realiseren we zonneparken in dubbelfuncties en zorgen we ervoor dat de lokale omgeving participeert en profiteert. 

Zonneparken van GroenLeven

De zonneparken van GroenLeven zijn niet zomaar zonneparken. Wij ontwikkelen samen met u, overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers zonneparken op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, water en grond. Dubbelfunctie noemen we dat. Op niet renderende landbouwgrond brengen we de dubbelfunctie aan door het zonnepark te combineren met grazend vee, bijen- en insectenhotels en het inzaaien van diverse gras- en bloemsoorten.

Lokale zonneparken

We gaan samen de energietransitie in. Daarom heeft de regio een belangrijke stem. Omwonenden beslissen mee over de landschappelijke inpassing van de nieuwe zonnebron en profiteren van de opbrengsten: ze krijgen het aanbod om lid te worden van een lokale energiecoöperatie, kunnen met aandelen eigenaar worden of profiteren van een gebiedsfonds. GroenLeven werkt bovendien graag met lokale ondernemers aan de aanleg van de zonnebronnen. Een goed voorbeeld van onze aanpak is het meest lokale zonnepark van Nederland in Emmen.

Een zonnepark van GroenLeven:

  • geeft onbenutte plekken een dubbelfunctie;
  • versterkt de lokale economie en draagt bij aan de omgeving;
  • wordt ingepast in het landschap in samenspraak met de regio.

Voordelen van een zonnepark op uw locatie 

U ontvangt, voor het beschikbaar stellen van uw grond of locatie, van GroenLeven een gegarandeerde structurele vergoeding per jaar voor minimaal 25 jaar. Dat biedt zekerheid. Ook is het mogelijk om het zonnepark zelf aan te schaffen. Met het zonnepark op uw locatie draagt u bij aan het vergroenen van onze wereld en een betere toekomst 

  • Profiteren van de ervaring en kennis van een marktleider
  • Profiteren van een aantrekkelijke vergoeding 
  • Profiteren van ontzorging, GroenLeven regelt alles voor u, van A tot Z 

Ontzorging van de aanleg van het zonnepark door GroenLeven  

Kiezen voor GroenLeven betekent dat u kiest voor een oprechte partner met ervaring en kennis. Niet voor niets is GroenLeven uitgegroeid tot marktleider in zonne-energie in Nederland. Onze aanpak kenmerkt zich door ontzorgen. Wij nemen alles uit handen en regelen alles van A tot Z. Onze zonneparken zijn altijd inclusief omgevingsmanagement (open, tijdig en volledig infomeren van de omgeving, participatie van de omging in het proces en opbrengsten voor de directe omgeving), vergunningsaanvraag, subsidieaanvraag, realisatie en onderhoud en monitoring door GroenLeven. 

Het proces van het ontwikkelen van een zonnepark

We starten met het maken van afspraken tussen u en ons betreffende het zonnepark. Deze afspraken gaan over de locatie, de vergoeding en de contracten. Wanneer er, samen met de omgeving, invulling is gegeven aan zowel de landschappelijke als maatschappelijke kant van het zonnepark, vraagt GroenLeven een vergunning bij de gemeente aan voor de realisatie. De SDE subsidie vragen we aan na het verkrijgen van de vergunning. Nadat de SDE subsidie is verkregen starten we de bouw van de zonnepark. De ontwikkeling van een zonneweide doen wij graag met lokale partners. Ons zonnepark in Emmen is daar een mooi voorbeeld van. Als de zonneweide gereed is monitoren wij deze, voeren we onderhoud uit en houden we de landschappelijke inpassing samen met een lokale hovenier bij.

Uw locatie of grond beschikbaar stellen voor een zonnepark

Is uw locatie of grond geschikt voor een zonnepark? Profiteer dan nu van de kennis en ervaring van GroenLeven. Met een zonnepark van GroenLeven draagt u bij aan een schonere wereld en profiteert u van gegarandeerde structurele vergoeding. Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 


Aanvraag indienen: