Zonnepark Teersche Sluispolder

Een nieuwe zonnebron in het Energielandschap A73 nabij Heumen; GroenLeven en Enovos plannen hier de realisatie van het allereerste Maldense zonnepark met zo’n 43.000 zonnepanelen, waarmee groene stroom opgewekt zal worden voor zo’n 9.000 huishoudens. Met de komst van het zonnepark zou al de helft van de zonne-energieplannen van dit energielandschap tot 2030 ingevuld kunnen worden.

Impuls voor de lokale omgeving en het landschap

GroenLeven vindt het belangrijk dat de komst van een zonnepark ten goede komt van de lokale omgeving. Zo wordt er voor Zonnepark Teersche Sluispolder samen met de Energiecoöperatie Heumen onderzocht hoe de mensen uit de regio financiëel betrokken kunnen worden bij de komst van het zonnepark en hierdoor kunnen profiteren. GroenLeven streeft ernaar dat het zonnepark na afronding 100% in lokaal eigendom komt van de energiecoöperatie.

Ook landschappelijke inpassing speelt een grote rol. Samen met een lokale landschapsbeheerder, die verstand heeft van de aanwezige ecologie en biodiversiteit, zal er worden gekeken hoe het zonnepark in het landschap geïmplementeerd kan worden zodat het de juiste, positieve invloed zal hebben op de aanwezige natuur. Het zonnepark zal volgens de plannen zo’n 26 hectare in beslag gaan nemen, waarvan 6 hectare zal worden ingericht voor natuurcompensatie. Ook zullen diverse omwonenden betrokken worden bij dit proces om te komen tot het best passende ontwerp.

Theo Hopman, lokale agrariër en eigenaar van de locatie, heeft een landwinkel op de locatie. Hopman: “Kaasboerderij De Diervoort bedient al ruim 20 jaar veel trouwe klanten, met onze zelfgemaakte kaas- en zuivelproducten. Ook werken we al vele jaren aan het duurzaam opwekken van stroom via zonnepanelen, op diverse daken van onze bedrijfsgebouwen. Sinds een half jaar wekken we ook groene stroom op uit koeienmest. Nu ligt er een vraag voor opwekken van groene stroom op weilanden, gelegen in het energielandschap van de gemeente Heumen. We willen dit zo mooi mogelijk landschappelijk inpassen en agrarisch dubbelgebruik toepassen. Dit gaan we doen door het inzaaien van bloemrijk grasland en het laten grazen van jonge kalveren en schapen.”

Ondersteuning voor de das

Als de plannen voor het zonnepark afgerond zijn, zal het zonnepark worden gerealiseerd in een gebied waar veel dassen actief zijn; de locatie is een foerageergebied voor de das. De aanwezigheid van zonnepanelen in zo’n gebied kan extra rust bieden aan de biodiversiteit die hier voedsel en water zoeken, zo blijkt uit een observatie van Zonnepark Oosterwolde door ecoloog Erwin Maanen.

Dubbelfunctie

Door ondersteunende maatregelen te nemen voor de aanwezige biodiversiteit en ecologie zal het niet ingerichte terrein niet alleen groene energie opwekken. Daarmee krijgt de locatie een slimme dubbelfunctie. Naast deze ondersteunende maatregelen zal er ook onderzocht worden of de locatie kan dienen als waterbergingslocatie en of er mogelijkheden zijn voor het laten grazen van schapen op het terrein.

Overzicht gegevens

  • 43.000 zonnepanelen
  • Voldoende groene stroom voor zo’n 9.000 huishoudens
  • 25 megawatt

Bijzonderheden

  • Nauwe samenwerking met lokale gemeenschap en ondernemers
  • Extra ruimte voor natuurcompensatie
  • Ondersteunende maatregelen voor de das
  • Streven naar 100% lokaal eigendom

Bekijk hier de visualisatie van het zonnepark (open de link met rechtermuisknop - openen in nieuw tabblad/venster):

Bolfoto visualisatie door The Imagineers

Vragen over dit project? Neem dan contact op met projectmanager Marc van de Pol. Bel 058 - 799 00 00 of mail naar info@groenleven.nl