Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
zonne-energie boven zachtfruit

Innovatieve energiebron: de zon

Innovatie voor de energietransitie

Drijvende zonneparken, Agri-PV en zonnecarports: we zijn nog lang niet uitgeïnnoveerd als het om zonne-energie gaat. We ontdekken steeds meer dubbelfuncties die ervoor zorgen dat we de overstap kunnen maken naar een duurzame toekomst.

Deze dubbelfuncties zijn erg belangrijk voor een groene toekomst. We leven namelijk met zo’n 17 miljoen mensen in het (kleine) Nederland. We moeten dit oppervlak daarom zo efficiënt mogelijk gebruiken. Door omgeving, techniek en innovatie te combineren creëren we dubbelfuncties die bijdragen aan de klimaatwet.

Innovatieve zonoplossingen voor hernieuwbare energiebronnen

In Europees verband is afgesproken dat Nederland in de komende jaren steeds meer energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet laten komen. Zonne-energie is daarin onmisbaar: de zon is een onuitputtelijk bron van groene energie.

Maar hoe wek je die dan op, zonder dat landschap of achtertuin teveel verandert? Zon op het dak heeft vaak de voorkeur. Maar met alleen zon op het dak worden doelen niet gehaald. Want hoewel 93,5% van de Nederlandse daken nog ruimte biedt, geven eigenaarschap en zwakke dakconstructies de nodige uitdagingen. Daarom blijven zonneparken op land ook noodzakelijk om de energietransitie te kunnen laten slagen.

zonnepanelen boven frambozen babberich

Creëren van dubbelfuncties als innovatieve oplossing

Een innovatieve oplossing die deze uitdagingen verminderd is het inzetten van dubbelfuncties. Simpel gezegd betekent dit dat we een zonnebron zoveel mogelijk aanpassen aan de locatie, zodat het groene-energie oplevert en bijdraagt aan een bestaande situatie. Hierdoor ontstaan er zonne-energieprojecten die meer opleveren dan alleen groene stroom.

Theo Swinkels & Carina Manders

Aardbeien staan normaal gesproken in de open grond, maar door de warmer wordende zomers en de toename in neerslag en droogte zijn we inmiddels genoodzaakt om over te gaan op beschermende teelt. Dit betekent vaak dat de aardbeien worden overkapt met plastic kappen.

Hoewel deze plastic kappen bescherming bieden, is het niet de meest duurzame keuze. Aangezien wij veel aandacht besteden aan milieuvriendelijk telen past een plastic kap dus eigenlijk niet in onze bedrijfsvoering. Zodoende zijn we in 2020 in zee gegaan met GroenLeven voor een Agri-PV installatie. Zonne-energie is een goede zaak. Daar wil ik ook aan meewerken. Hopelijk wordt deze dubbelfunctie een algemeen bekend begrip, want we willen toch graag onze wereld versterken en verduurzamen voor de generatie die na ons komt?
Theo Swinkels & Carina Manders, Eigenaren Tuinbouwbedrijf de Zijp
Agri-PV Boekel

Innovatieve dubbelfuncties

Als we optimaal rekening willen houden met mens, milieu en natuur, zullen dubbelfuncties het nieuwe normaal moeten worden. Dubbelfuncties gaan daarmee dus een grotere rol spelen in onze energietransitie. Deze dubbelfuncties worden momenteel gerealiseerd in de volgende vormen:

  • Agri PV: een zonne-energieinstallatie boven zachtfruit, zoals aardbeien en frambozen. Hier leveren de zonnepanelen groene stroom en bescermen ze gewassen tegen de steeds extremer wordende weersomstandigheden.
  • Zonnecarports: een zonne-energieinstallatie boven een parkeerterrein biedt nog steeds parkeerplek, maar ook groene energie. Tegelijkertijd ontstaan er meer opties voor elektrisch laden, en worden auto’s en motoren beschermd tegen extreme weersomstandigheden.
  • Drijvende zonneparken: het Nederlandse oppervlak bestaat voor ruim 19% uit water. Industriële wateren, zoals zandwinplassen, zijn de ideale plek voor een drijvend zonnepark.

Onze innovatieve zonprojecten

Meer weten over onze innovatieve zonoplossingen?

GroenLeven is constant bezig om te innoveren en als kennispartner nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Wil je meer weten over onze ideeën, of samen op zoek gaan naar een geschikte dubbelfunctie? We denken graag met je mee!