Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

mvo

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij zetten ons in voor een duurzame en verantwoorde energietransitie.

GroenLeven behoort tot de koplopers in de Nederlandse energietransitie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat dan ook centraal in onze bedrijfsvoering. Niet voor niets hebben we het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor hernieuwbare energie ondertekend. In ons maatschappelijke verantwoord ondernemen vinden wij de volgende zeven thema’s en SDG’s belangrijk: mensenrechten, ecologische gevolgen, schone energietechnologie, hernieuwbare energievoorziening, gezondheid en veiligheid op het werk, lokale betrokkenheid en carbon footprint.

Alle thema’s zijn even belangrijk. Het focusgebied dat GroenLeven heeft aangebracht concentreert zich op de thema’s circulariteit, supply chain transparantie en gezondheid en veiligheid.

Onze inzet voor MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Circulariteit

Circulaire strategie in onze gehele bedrijfsvoering

Supply chain transparantie

Verbeteren van ketentransparantie en motiveren van leveranciers

Gezondheid en veiligheid

Behouden van de 'zero incidents status' op alle locaties

IMVO-convenant

GroenLeven heeft het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor hernieuwbare energie ondertekend. GroenLeven zet zich hiermee in voor de verduurzaming van de internationale ketens. Het IMVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector stimuleert samenwerking tussen bedrijven en verschillende stakeholders als brancheverenigingen, ngo’s en de overheid. Zij zullen samenwerken om risico’s en effecten voor mens en milieu in de activiteiten en toeleveringsketens van de sector hernieuwbare energie te onderzoeken, te identificeren en aan te pakken. De samenwerking is erop gericht gedeelde oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

Ondertekening IMVO overeenkomst
drijvend zonnepark tynaarlo multifunctioneel ruimtegebruik

Circulariteit

GroenLeven streeft naar een circulaire economie waarin grondstoffen efficiënt worden gebruikt en afval wordt geminimaliseerd. Onze visie op circulariteit omvat het ontwikkelen van duurzame energieprojecten met materialen die zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Door intensief samen te werken met leveranciers en andere stakeholders, streven we naar een transparante en duurzame toeleveringsketen, en zetten ze stappen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo heeft GroenLeven samen met TNO onderzoek gedaan naar hoe zonnepanelen nog beter gerecycled kunnen worden door daar in de ontwikkelingsfase al rekening mee te houden. We werken tevens samen met partners die al het plastic afval vanuit de realisatie van onze projecten verzamelen en op een verantwoorde manier recyclen. En ook onze drijvende parken zijn zo ontworpen dat alle materialen eenvoudig te recyclen zijn.

Supply chain transparantie

Wij dragen bij aan een betere wereld door duurzame energieopties te bieden die de energietransitie ondersteunen. Meer dan dat willen we een verantwoordelijke, inclusieve organisatie zijn die alle mensenrechten respecteert. We willen grip krijgen op de hele supply chain. Dat kost misschien een aantal jaren, maar daarmee veranderen we wel de wereld. Dit is een gezamenlijk effort met onze partner BayWa r.e.. Met het IMVO-convenant willen we voldoen aan de VN Principes voor Bedrijven en Mensenrechten en de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen).

Batterijopslag en drijvend zonnepark Sellingen

Gezondheid, veiligheid en kwaliteit

Bij GroenLeven voeren we onze bedrijfsactiviteiten uit met aandacht voor gezondheid, veiligheid, kwaliteit en het milieu. Ons eigen HSEQ-team focust zich op:

  • De kwaliteit van onze diensten, producten, projecten, installaties en werkwijze, door te voldoen aan strenge normen en specificaties.
  • De veiligheid en gezondheid van onze mensen en partners, middels strikte veiligheidsprotocollen. Op al onze locaties behouden we een ‘zero incidents status’.
  • Het beschermen van milieu, door milieuvoorschriften na te leven en onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

We luisteren voortdurend naar onze belanghebbenden en hanteren de hoogste normen voor kwaliteitsborging, veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer weten over onze inzet voor MVO?

Meer weten over ons maatschappelijk verantwoord ondernemen? Lees dan de artikelen in onze kennisbank. We horen bij de koplopersgroep in hernieuwbare energie en hebben duurzaamheid verweven in onze hele bedrijfsvoering. De afgelopen jaren hebben we dan ook onze duurzaamheidsrapporten gepubliceerd met een overzicht van onze prestaties op dit gebied, onze impact en onze doelstellingen om onszelf te blijven verbeteren. Door transparant te zijn willen wij het goede voorbeeld geven en al onze betrokken stakeholders informeren. Ook onze duurzaamheidsrapporten zijn te vinden in onze kennisbank.

drijvend zonnepark tynaarlo multifunctioneel ruimtegebruik