Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Drijvend zonnepark zandwinplas
SDE++ Subsidie

SDE++ subsidie aanvragen? GroenLeven staat klaar

SDE++ subsidie

Goed nieuws voor alle bedrijven die willen verduurzamen: dit jaar is daar maar liefst 8 miljard euro subsidie voor! Deze subsidie, de SDE++ subsidie, helpt bedrijven om hernieuwbare energie op te wekken en minder CO2 uit te stoten.

Dit jaar is de openstelling van de SDE++ 2023 uitgesteld tot september. Maar wat houdt de SDE++ subsidie voor 2023 precies in, en hoe vraagt u deze aan? U leest het hier.

Wat is SDE++ subsidie?

SDE++, waar staat dat eigenlijk voor? SDE++ is kort voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. De overheid zette SDE-subsidie op in 2008 om bedrijven met duurzame ambities een financieel duwtje in de rug te geven. Met subsidie stappen zij makkelijker over op duurzame energie. Zo dringen we CO2-uitstoot terug en remmen we klimaatverandering af.

Drijvend zonnepark Bomhofsplas

Voor wie is SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven die zelf duurzame energie willen opwekken en de CO2-uitstoot willen terugbrengen. Maar aan welke voorwaarden moet u voldoen om SDE++ subsidie te krijgen? We zetten ze hier op een rij.

U moet een transportindicatie hebben
Dit laat zien dat er transportcapaciteit is voor de locatie waarvoor SDE++ subsidie wordt aangevraagd. De netbeheerder moet deze transportindicatie verstrekken.

Zonnepark op land met reiger

Soms zijn 1 of meerdere vergunningen nodig voor zonnepanelen.
Komen de zonnepanelen bijvoorbeeld op een nieuw te bouwen gebouw? Stuur dan een vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mee met uw SDE++ subsidieaanvraag.

Voor de categorie Zon-PV moet het systeem zijn aangesloten op een grootverbruikaansluiting.
De aansluiting moet een doorlaatwaarde van meer dan 3×80 ampère hebben. U moet dus óf een grootverbruikaansluiting hebben, of uw huidige aansluiting op korte termijn verzwaren naar een grootverbruikaansluiting.

SDE++ subsidie aanvragen

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor de SDE++ subsidie? Wij kijken graag met u mee!

Wat levert SDE++ subsidie op?

Met de SDE++ subsidie ontvangt u 15 jaar een vergoeding per opgewekte kilowattuur. Hoe hoog deze vergoeding wordt hangt af van het aanvraagbedrag. Ook de ontwikkeling van de opbrengsten uit de opgewekte energie, tot een bepaalde ondergrens, speelt een rol.

Let wel op dat u voor het juiste bedrag SDE++ subsidie aanvraagt. De overheid stimuleert namelijk niet alleen het opwekken van hernieuwbare energie, maar ook het kosteneffectief terugbrengen van de CO2-uitstoot. Daardoor komen soms andere (goedkopere) technieken eerder in aanmerking voor de SDE++ subsidie dan zonnepanelen.

Schat u het bedrag hoog in, dan kan het zijn dat uw project niet meer in aanmerking komt voor SDE++ omdat de subsidiepot leeg is tot de volgende ronde. Wij adviseren u graag over de subsidieaanvraag voor het beste resultaat.

Zonnepark op land

SDE++: wat is er nieuw?

In 2020 kon de SDE++ subsidie op twee momenten in het jaar worden aangevraagd. In 2021 veranderde dat naar één moment. Ook dit jaar is er één openstellingsronde om de subsidie aan te vragen.

Kiest u voor een zonnedak met een SDE++ subside? Sinds 2022 is een verklaring van de dakconstructie verplicht, dit moet afgegeven zijn door een erkende constructeur.

Verder zijn er nieuwe categorieën binnen zon-PV. Zo wordt de categorie met een vermogen groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp gesplitst voor grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. Daarnaast wordt de categorie grondgebonden systemen groter dan 1MWp opgesplitst; een categorie van 1 tot 20 MWp en een van 20MWp en groter.

Ook is er een nieuwe categorie voor waterstofproductie via elektrolyse wanneer er een directe lijn is met een zonnepark en/of windpark. Een voorbeeld hiervan is het project Sinnewetterstof van GroenLeven en Alliander.

De SDE++ subsidie aanvragen

De SDE++ subsidie vraagt u aan via het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Inschrijven doet u tijdens de hierboven genoemde openstellingsronde SDE++. Daarna beoordeelt de RVO uw aanvraag voor SDE++ subsidie. Is de aanvraag volledig en correct? En hoeveel subsidiebudget is er beschikbaar? Maximaal 26 weken na indienen van de SDE++ subsidie hoort u terug van de RVO.

Samen de SDE++ subsidie aanvragen

SDE++ subsidie aanvragen is geen sinecure. Geen zorgen: wij helpen graag! Wij dienen snel en zorgvuldig een subsidieaanvraag voor uw locatie in bij de RVO. Door onze jarenlange ervaring weten we precies wat er nodig is om uw duurzame plannen te realiseren. Zo komt u niet voor onverwachte tegenvallers te staan. Verduurzaming zonder hobbels dus.

In 5 stappen naar SDE++ subsidie

Hoe komt u nu concreet van een aanvraag naar het ontvangen van de subsidie? Wij zetten het in 5 stappen voor u uiteen.

Aanvraag achterlaten

Laat u gegevens achter via het contactformulier.

Contact

Wij nemen contact met u op om een inventarisatie te maken

Subsidieaanvragen

Met alle informatie vragen wij de SDE++ subsidie voor u aan.

Goedkeuring

Binnen maximaal 26 weken weten we of de subsidie goedgekeurd is.

Realisatie

U beslist of u samen met ons ene duurzame energiebron op uw locatie wilt realiseren.

Vaakgegeven antwoorden

Wat is de SDE-subsidie?
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) ondersteunt ondernemers bij het opwekken van duurzame energie. De overheid heeft hiermee als doel ons land duurzamer te maken door meer elektriciteit, gas en warmte te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. De subsidieregeling is voor heel ondernemend Nederland. Sinds 2011 is de SDE+ hiervoor het belangrijkste instrument, welke subsidie geeft voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dit is in 2020 verbreed naar de SDE++. Dit betekent dat ook andere CO2-reducerende opties dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor een subsidie. SDE++ subsidie is nodig om groene stroom concurrerend te maken met grijze stroom.
Hoe kom ik in contact met GroenLeven?
Je kunt in contact komen met GroenLeven op diverse manieren. Vraag bijvoorbeeld een vrijblijvend adviesgesprek aan op de website, vind ons op onze social mediakanalen of bezoek ons op ons hoofdkantoor in Leeuwarden. Een telefoontje of email kan natuurlijk ook. Bezoek onze contactpagina voor meer informatie.
Welke diensten biedt GroenLeven?
Voor het ontwikkelen van zonne-energie, windenergie en opslagtechnieken neemt GroenLeven je het proces van A tot Z uit handen. Van het voortraject met vergunningen en subsidies tot realisatie, onderhoud en monitoring; GroenLeven geeft je energie.
Hoe zit het met verzekering & calamiteiten?
Hoe zit het met de verzekering van de zonnepanelen? De zonnepanelen en de aansluiting zijn door GroenLeven verzekerd. U heeft de mogelijkheid om deze polis in te zien. U bent verantwoordelijk voor de verzekering van uw pand met dak.Wat te doen in geval van brand? Het blijkt dat er bij brand met zonnepanelen standaard geblust kan worden. Het is belangrijk om altijd voldoende afstand tot de zonnepanelen te houden.Wie is er verantwoordelijk als er brand ontstaat bij de zonnepanelen? Is de brand ontstaan door de zonnepanelen? Dan is dit voor de verzekering van GroenLeven. Is de brand ontstaan op uw erf? Dan is dit voor uw verzekering. Dit geldt ook voor overige calamiteiten ten aanzien van de zonnepanelen.
Waar kan ik GroenLeven vinden?
GroenLeven heeft haar hoofdkantoor in Leeuwarden, aan de Lange Marktstraat 5-7. Maar naast dit hoofdkantoor heeft GroenLeven nog een aantal locaties waar gewerkt wordt aan de energietransitie. Zo hebben we locaties in Heerenveen, Oosterwolde, Utrecht en Eindhoven.