Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Thema's

Bij GroenLeven zetten we ons in voor duurzame energie en de bevordering van biodiversiteit. We benadrukken het belang van participatie en betrekken de gemeenschap bij onze projecten door verschillende vormen van financiële participatie aan te bieden en lokale energiecoöperaties te ondersteunen.

Bij het ontwikkelen van onze zonneparken houden we rekening met ecologie en onderzoeken we hoe deze parken de biodiversiteit en bodemkwaliteit kunnen verbeteren. Innovatie is een belangrijk aspect van ons werk, waarbij we ons richten op technologische vooruitgang, beleidsinnovaties en maatschappelijke veranderingen.

We ontwikkelen oplossingen zoals cable pooling en dynamische teruglevering om de energietransitie te ondersteunen. Bovendien specialiseren we ons in het multifunctioneel gebruik van ruimte, zoals zonnecarports en Agri-PV, om de beperkte ruimte in Nederland efficiënt te benutten en bij te dragen aan klimaat- en biodiversiteitsdoelen.

Onze thema's