Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Omwonenden bij drijvend zonnepark
Participatie en samenwerken

Natuurlijk samen

In Nederland hebben we ambitieuze klimaatdoelstellingen die de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Om deze te behalen en de energietransitie te realiseren, werkt GroenLeven elke dag gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie. We doen dat door duurzame energiebronnen door heel Nederland te ontwikkelen, financieren, realiseren en onderhouden.

In dit kleine land komen we elkaar allemaal tegen. Om de klimaatdoelstellingen te behalen hebben we niet alleen elkaar nodig, maar ook draagvlak bij iedereen die een bijdrage kan leveren. Hoe zorgen we voor een betere wereld voor de toekomstige generatie? Dat doen we samen, natuurlijk.

Samen: participatie

We moeten zo snel mogelijk van fossiel naar duurzaam om verdere klimaatveranderingen tegen te gaan. Daar zijn zonneparken voor nodig. Een zonnepark heeft een grote impact op een leefomgeving, dat realiseren we bij GroenLeven heel goed. Daarom zijn er gedurende het hele proces verschillende momenten om als omwonende te participeren, zoals een inloopavond of financiële participatie. Samen realiseren we de toekomst: een duurzame energiebron voor én door de omgeving. We doen dit met succes, want omwonenden geven aan tevreden te zijn met het zonnepark in hun buurt.

Financiële participatie

In het Klimaatakkoord staat een streven naar 50% lokaal eigendom. GroenLeven omarmt dit streven, maar ziet in de praktijk dat het niet altijd mogelijk is. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden van financiële participatie aan, zoals een gebiedsfonds en duurzaam ondernemen. Met een gebiedsfonds kunnen duurzame en sociaal-maatschappelijke initiatieven in de buurt worden gerealiseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan het verduurzamen van het openluchtzwembad in Exloo en drie sportverenigingen in Ureterp. Op deze manier kunnen omwonenden profiteren van een zonnepark in hun omgeving. Met onze jarenlange ervaring weten wij heel goed dat participatie ten alle tijden maatwerk is.

Energiecoöperaties

We vinden het geweldig om te zien dat velen zich verenigen in een energiecoöperatie om te zorgen voor een beter klimaat, lokale opwek van energie en een groene portemonnee. Dat doorzettingsvermogen is precies wat Nederland nodig heeft om stappen te zetten in de energietransitie. Lokaal staat centraal, bij GroenLeven, maar ook in het Klimaatakkoord. Duurzame energie gaan we nog meer lokaal en samen opwekken. GroenLeven ondersteunt omwonenden daarom graag bij het oprichten van een lokale energiecoöperatie.

Bovendien werken we samen met lokale en regionale partners en investeerders. Want met een lokaal zonnepark van GroenLeven versterk je de lokale economie en draag je positief bij aan je omgeving. Zo profiteert iedereen van de zon.

Meer lezen over financiële participatie bij zonneparken?

Natuurlijk: landschappelijke inpassing

Een zonnebron die niet in de natuur past is niet écht groen, vindt GroenLeven. We besteden daarom veel aandacht aan biodiversiteit, milieu en de landschappelijke inpassing van onze zonneparken. Dit betekent dat we op zoek gaan naar een manier waarop het zonnepark zo goed mogelijk op gaat in de omgeving en geen negatieve invloed heeft op de flora en fauna. Bijvoorbeeld door het zaaien van bepaalde bodemplanten of bloemrijke randen, het planten van fruitboomgaarden en het plaatsen van bijenhotels. Denk in het geval van een drijvend zonnepark het installeren van biohutten (lees: vishotels) aan de rand van het zonnepark. Of aan ons speciaal ontwikkelde systeem dat licht en lucht doorlaat op het water.

Onderzoek naar de impact van zonneparken

GroenLeven doet volop onderzoek naar de impact van zonneparken op de biodiversiteit. Uit een recent onderzoek van Hanzehogeschool Groningen en Buro Bakker (2021) bij ons drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle blijkt dat het zuurstofgehalte onder de zonnepanelen op industriële zandwinplas op een goed niveau blijft, net als in het omringende water. Ook toonde het onderzoek aan dat de waterkwaliteit gelijk is aan de kwaliteit die normaliter in diepe plassen wordt waargenomen. Bij het drijvend zonnepark Sellingen monitort Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers de komende vier jaar de vogelbewegingen, als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming.

Meer lezen over landschappelijke inpassing bij zonneparken?