Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Zonneparken Oranjepoort Emmen
Een zonnepark van GroenLeven

Voor niets komt de zon op

Zonneparken van GroenLeven

Voor niets komt de zon op. Toch doen we nog veel te weinig met onze grootste natuurlijk energiebron. Met zonneparken geven we de klimaatambitie van Nederland gezamenlijk vorm: in 2050 nagenoeg energie- en CO2-neutraal zijn!

Een zonnepark is een locatie met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Deze parken variëren in grootte van 3 tot meer dan 100 hectare. Ook de ondergrond verschilt: van ongebruikte grond tot ongebruikte baggerdepots, van akkers voor fruitteelt tot parkeerplaatsen.

GroenLeven ontwikkelt, financiert, realiseert en onderhoudt grootschalige zonneparken door heel Nederland. Dit doen we op bijzondere locaties met een dubbelfunctie, zoals carports, vuilstortplaatsen en zandwingebieden. Zo maken we efficiënt gebruik van de ruimte die we hebben in ons kleine land. Inmiddels hebben we meer dan 1000 projecten succesvol opgeleverd en zijn we in Nederland de marktleider in zonne-energie.

De zon is overal

Een zonnepark is functioneel, duurzaam en onmisbaar in de onvermijdelijke energietransitie waar Nederland voor staat. Om ons land energieneutraal te maken zijn verschillende vormen van duurzame energie vereist. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. De zon is immers overal en levert een constante, stabiele energiestroom. Bezit jij een ongebruikte locatie of wil je duurzame energie toevoegen aan een locatie? Verrijk deze dan met een zonnepark. GroenLeven maakt de realisatie en exploitatie van een zonnepark makkelijker dan ooit.

Deze zonneparken hebben we al gerealiseerd

Veel gegeven antwoorden

Hoe kan ik participeren in een (drijvend) zonnepark?
Dit is mogelijk door bijvoorbeeld met aandelen eigenaar te worden, te profiteren van een gebiedsfonds of via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Ook is het mogelijk om een drijvend zonnepark na realisatie in lokaal eigendom te beheren zoals bij het drijvend zonnepark Bomhofsplas. Het drijvende zonnepark, gerealiseerd en aangesloten begin 2020, is lokaal eigendom van Energiefonds Overijssel. De opgewekte stroom wordt via energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden. Ook hebben Zwolse huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om mee te investeren in het drijvende zonnepark en zo mee te profiteren van de opbrengsten.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij zonneparken?
GroenLeven waarborgt de biodiversiteit en ecologie door bij de vormgeving van de landschappelijke inpassingsplannen diverse biodiversiteit stimulerende elementen toe te voegen in samenspraak met de omgeving. Een mooi voorbeeld is zonnepark Oosterwolde waar we samen met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Oostellingwerf vorm hebben gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Zo zijn de houtsingels en waterpartijen versterkt en natuurvriendelijke oevers aangelegd waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed bij gedijen. Andere mogelijkheden voor het stimuleren van biodiversiteit zijn het inzaaien van bloem- en kruidenrijke grasmengsels of het plaatsen van een bijenhotel. Deze stimulerende elementen zorgen voor aantrekkelijk leefgebied voor insecten (bijen, vlinders), vogels en andere fauna. Bovendien zorgen we voor voldoende lichtinval op de bodem door ruimte tussen de panelen te houden en is er aandacht voor de waterhuishouding.
Hoe wordt de veiligheid tijdens de bouw van het zonnepark gewaarborgd?
GroenLeven stelt altijd een veiligheidsmanager aan voor een project. De veiligheidsmanager is dagelijks aanwezig om de veiligheid te waarborgen en is verantwoordelijk voor het naleven van het opgestelde Health & Safety-plan. In dit plan wordt beschreven hoe de werkzaamheden veilig uitgevoerd moeten worden. Alle verantwoordelijke autoriteiten worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Daarnaast wordt er een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) gedaan voordat er gegraven wordt, zodat ondergrondse infrastructuur tijdens de bouw intact zal blijven.
Wat zijn de voordelen van een drijvend zonnepark?
  • Je verduurzaamt jouw bedrijfsvoering;
  • Je onderneemt maatschappelijk verantwoord;
  • Je creëert extra waarde en multifunctioneel gebruik voor de zandwinplas;
  • Je levert een belangrijke bijdrage aan energietransitie;
  • Je profiteert van de kennis en kunde van GroenLeven en een uniek en veilig zonne-energiesysteem op uw water.
Waaruit bestaat een zonne-energieinstallatie?
Een zonne-energiesysteem bestaat standaard uit zonnepanelen, een omvormer en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast zijn bevestigingsmaterialen, transformatoren, een inkoopstation, een onderconstructie en bekabeling nodig voor de installatie.

Meer weten over zonneparken?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden en onze werkwijze in een adviesgesprek! Wist je dat wij het hele proces van A tot Z verzorgen?

Zonnepark Hoogengraven