Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Zonneparken Oranjepoort Emmen
Uw toekomst in eigen hand

Zonneparken

Als grondeigenaar staat u voor verschillende keuzes. U wilt zorgen voor een stabiel inkomen, zorgen voor zekerheid door uw bedrijf toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd wilt u bijdragen aan een groenere planeet. Maar het belangrijkste: u wilt zelf de keuze maken over uw toekomst. Met het ontwikkelen van een zonnepark op uw grond houdt u uw toekomst in eigen hand en GroenLeven helpt u daarbij.

Wat betekent een zonnepark voor u?

Onrendabele grond, braakliggend terrein, verdroging, verzilting, maatschappelijk verantwoord ondernemen of een stabiel inkomen. Er zijn verschillende redenen om op zoek te gaan naar toekomstbestendige oplossingen. Het realiseren van een zonnepark op uw grond is zo’n oplossing. Een zonnepark geeft u niet alleen de kans om te verduurzamen, maar geeft u ook financiële zekerheid. Zo heeft u minimaal 25 jaar lang stabiele inkomsten uit zonne-energie, zonder dat u zelf hoeft te investeren in een zonnepark. Daarnaast is GroenLeven een ervaren partner en verzorgt het gehele traject van A tot Z. Wij zorgen onder andere voor:

 • Zonnepark aanleggen met de juiste landschappelijke inpassing
 • Zorgvuldig omgevingsmanagement
 • Participatiemogelijkheden voor omwonenden
 • Het betrekken van lokale ondernemers

Welk zonnepark past bij u?

Zonneparken zijn er in verschillende vormen. GroenLeven helpt u bij het vinden van de juiste vorm voor u en uw grond. Bekijk de verschillende zonneparken:

Zonnepark realiseren: uw grond verhuren of verkopen

Als u als land- of grondeigenaar kiest voor een zonnepark op uw grond, heeft u verschillende opties. Heeft u de voorkeur om eigenaar van de grond te blijven, dan is het verhuren van uw grond de beste optie. Met single axis solar trackers heeft u ook de mogelijkheid om uw agrarische activiteiten voort te zetten in combinatie met het opwekken van zonne-energie. Mocht u de grond willen verkopen voor het realiseren van een solarpark, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Kiezen voor GroenLeven? Dat betekent dat u kiest voor een betrouwbare en ervaren partner.

GroenLeven als partner

10 jaar marktleider

Meer dan 10 jaar marktleider in het realiseren van zonneparken

>1.000 projecten

Meer dan 1.000 grootschalige zonne-energiebronnen gerealiseerd

5e grootste investeerder

Vijfde grootste investeerder in Nederlandse energietransitie

Veelgestelde vragen

Wat is een zonnepark?
Een zonnepark is een grootschalige, op de grond gemonteerde zonne-installatie die wordt gebruikt om elektriciteit uit zonne-energie op te wekken.
Welke type zonneparken zijn er?
Zonneparken zijn er in verschillende vormen, zoals op grond, boven fruit, in combinatie met landbouwgrond en als zonnecarport.
Hoe wordt een zonnepark gebouwd?
De realisatie van een zonnepark bestaat uit verschillende fases. Gestart wordt met het uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van de locatie van een landeigenaar. Is de locatie geschikt, dan wordt er toegewerkt naar een vergunningsaanvraag. GroenLeven regelt alles van A tot Z: het ontwerp, het omgevingsmanagement, de netaansluiting en de vergunningsaanvraag. Wanneer de vergunning is verkregen, wordt de SDE++ subsidie aangevraagd. Wanneer deze is toegekend wordt er gestart met de bouw. Na de bouw onderhoudt en monitort GroenLeven het zonnepark tijdens de gehele levensduur.
Hoe kan ik als landeigenaar profiteren van een zonnepark?
Door een zonnepark te realiseren op uw locatie draagt u bij aan de energietransitie en ontvangt u gegarandeerde inkomsten over een langere periode. Onze adviseur vertelt u graag meer over de mogelijkheden.
Hoe profiteren omwonenden van een zonnepark?
De realisatie van een zonnepark gaat in samenspraak met de omgeving. Dit is procesparticipatie. Op basis van de behoefte van de omgeving wordt gekeken naar de mogelijkheden voor financiële participatie. Dat kan in samenwerking met een energiecoöperatie, door direct als omwonende te investeren in het zonnepark of door middel van een omgevingsfonds. Financiële participatie is dus altijd maatwerk waarbij de behoefte en mogelijkheden van de omgeving centraal staan.
Nemen zonneparken de ruimte in van landbouwgrond?
Nederland bestaat voor tweederde uit landbouwgrond. Zonneparken op landbouwgrond nemen op dit moment 0,1% van alle landbouwgrond in Nederland in, meestal op minder vruchtbare grond, zoals oxiderende veengrond. Zonneparken kunnen helpen bij het behoud van landbouwgrond door agrarische activiteiten te combineren met de opwek van zonne-energie, zoals Agri-pv (zon boven zacht fruit) of Single Axis Trackers: zonnepanelen die met de zon meedraaien.
Hoe zit het met biodiversiteit en zonneparken?
Zonne-energie op landbouwgrond kan, mits goed ingericht en beheerd, bijdragen aan biodiversiteits- en natuurherstel. Dat blijkt ook uit recente studies van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1900 is de biodiversiteit in Nederland van ruim 40% gedaald tot ongeveer 15%. Door het landschappelijk inpassen van zonneparken en het creëren van groene stroken, waterpoelen en het plaatsen van inheemse planten worden zonneparken snel een rustplaats voor planten en dieren zoals vogels en reeën. Zo gaan natuurontwikkeling, biodiversiteit en opwek van duurzame energie hand in hand.
Hoe worden zonneparken landschappelijk ingepast?
GroenLeven werkt samen met de omgeving en met landschapsarchitecten om zonneparken op de juiste manier in te passen in het landschap. Daarbij staan de kenmerken van het bestaande landschap centraal en wordt er rekening gehouden met bestaande kaders vanuit de overheden. 
Wie verzorgt het onderhoud van het zonnepark?
GroenLeven blijft na de realisatie van het zonnepark verantwoordelijk voor het onderhoud en de monitoring van het zonnepark.
Kunnen zonneparken hun elektriciteit terugleveren aan het net?
In veel gevallen kunnen zonneparken de opgewekte stroom terugleveren aan het net. Mocht dat, op momenten, niet volledig lukken zijn er diverse oplossingen zoals het tijdelijk terugschroeven van de opwekcapaciteit (curtailment), energieopslag middels batterijen en conversie naar groene waterstof. Daarnaast kunnen bedrijven via een directe verbinding zonnestroom afnemen, waardoor het openbare net wordt ontlast.
Mockup agrarisch

Brochure ‘Haal het beste uit uw agrarisch bedrijf met een zonnepark’

GroenLeven is al tien jaar actief in de agrarische sector en weet welke uitdagingen agrariërs tegenkomen. Samen met partners als FrieslandCampina en Agrifirm hebben we de afgelopen jaren bijna 1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd op boerendaken en agrariërs geholpen met verduurzamen. Inmiddels zien we dat veel agrariërs ook voor zonne-energie op land kiezen. Daar kunnen mooie dubbelfuncties ontstaan, zoals zonneweides met vee. Heeft u interesse om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van uw bedrijf door uw grond toekomstbestendig te maken? Duurzame energie en moderne landbouw kunnen elkaar namelijk versterken, wilt u weten hoe? Download dan de brochure via onderstaande button, GroenLeven adviseert en helpt u graag.

Werken met GroenLeven

Roelof Vredeveld

“We hadden al zonnepanelen van GroenLeven op het dak liggen, dus de contacten waren al gelegd. Het gaf veel vertrouwen toen ze ook met een goed doordacht plan voor het zonnepark kwamen.”
Roelof Vredeveld, Akkerbouwer
Zonnepark met bloemen

Jan en Klaske Siemonsma

“Als je er langs rijdt zie je het niet, zo goed is het ingepast in het landschap. En als we mensen er mee naartoe nemen, zijn ze verbaasd dat zo’n flink zonnepark hen nooit is opgevallen.”
Jan en Klaske Siemonsma, Voormalig landeigenaren Lemmer
zonnepanelen close-up
“Allebeide hadden we de sterke ambitie om het eigendom van dit zonnepark lokaal onder te brengen."
Rommert Stellingwerf, voorzitter Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Natuurlijk samen

Een zonnepark heeft een impact op de leefomgeving. Visueel en sociaal. In dit kleine land komen we elkaar allemaal tegen. Hoe zorgen we voor draagvlak en een juiste landschappelijk inpassing? Dat doen we samen, natuurlijk.

In natuurlijk samen brengen we goed doen voor de omgeving, procesparticipatie, mogelijkheden tot financiële participatie en een goede natuurlijke landschappelijke inpassing samen. En met succes, uit onderzoek blijkt dat omwonenden van onze zonneparken aangeven tevreden te zijn met het zonnepark in hun omgeving. Lees hier meer. 

Meer weten over een zonnepark op uw grond?

Werknemer GroenLeven 2

GroenLeven voor u

Kiezen voor GroenLeven betekent ook dat u profiteert van onze 7 zekerheden:

 1. Zonnepark rendement: u ontvangt gegarandeerde inkomsten voor over een langere periode en maakt uw bedrijf toekomstbestendig
 2. U hoeft zelf niet te investeren
 3. We zorgen voor een persoonlijke oplossing voor uw situatie, zo is het mogelijk om uw bedrijfsvoering te continueren
 4. GroenLeven regelt alles van A tot Z: van de ontwikkeling, de bouw tot en met het onderhoud en het beheer van het zonnepark in Nederland
 5. We werken oprecht samen naar een goed resultaat voor alle belangrijke belanghebbenden
 6. We staan met een team van meer dan 150 professionals voor uw klaar
 7. U werkt samen met de marktleider in zonne-energie in Nederland

Het ontwikkelingstraject

In samenwerking met landeigenaren hebben we al vele zonneparken mogen realiseren. En met succes: de zonnepanelen van GroenLeven leveren nu stroom voor meer dan 300.000 huishoudens. We regelen alles van A tot Z: het omgevingsmanagement, het ontwerp, de vergunningsaanvraag, de bouw en het onderhoud en beheer.

Voorbereiding

Klaar voor de start? We beginnen met het uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek voor uw locatie.

Vergunningsverlening

Voor het realiseren van een zonnepark zijn er vergunningen nodig. Samen zorgen we ervoor dat alle benodigde vergunningen aangevraagd worden.

Subsidie zonneparken en SDE-subsidie

Zijn de vergunningen verleend? Fijn! Dan kunnen we nu SDE-subsidie aanvragen voor uw toekomstige bron van duurzame energie.

Zonnepark bouwen

SDE-subsidie is verleend, vergunningen zijn goedgekeurd en alle benodigde onderzoeken op locatie zijn met succes afgerond. Wij zijn klaar voor de zonneweide realisatie. U ook? Dan starten we de bouw.

Duurzame energie opwekken

Het zonnepark is klaar, aangesloten en wekt nu duurzame energie op. Dat is een glas champagne waard! GroenLeven kan na deze fase voorzien in de onderhoud en monitoring van het park.

Zonnepark projecten

Een zonneweide aanleggen op uw grond?

Werknemer GroenLeven 2