Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Onze inzet voor biodiversiteit

Bij GroenLeven geloven we in een toekomst waarin hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan.

Onze inzet voor duurzame energie gaat gepaard met een sterke toewijding aan het versterken van biodiversiteit en ecologie. We streven naar innovatieve benaderingen die niet alleen de energietransitie verder helpen, maar ook de biodiversiteit. In Nederland is de biodiversiteit namelijk fors achteruit gegaan en deze teruggang in soortenrijkdom is gevaarlijk voor plant, dier én mens. Daarom werken we intensief samen met onderzoeksbureaus, biologen, ecologen en diverse instituten om de bevordering van natuur te integreren in onze duurzame initiatieven.

Onze inzet voor energie

Actieve betrokkenheid bij biodiversiteit

Ecologisch onderzoek

Meer dan 20 onderzoeken en monitoring uitgevoerd samen met ecologen

Dubbelfuncties

Innovatie met oog op natuur, waardoor we duurzame energie leveren met een positieve impact

EcoCertified Solar Label

Betrokkenheid bij onderzoek WUR resulteert in richtlijnen voor natuurinclusieve zonneparken

Onze expert in biodiversiteit

Bij GroenLeven is biodiversiteit meer dan een prioriteit - het is een verantwoordelijkheid die we koesteren in onze activiteiten. Tjibbe Bosma, projectmanager biodiversiteit en groenbeheer GroenLeven, is betrokken bij alle fases van de realisatie van een zonnepark, van de ontwerp- en aanlegfase tot de beheerfase. Zonneparken kunnen met een beheerperiode van 25 jaar een ideale kruisbestuiving zijn tussen de energietransitie en de verbetering van de grond en biodiversiteit.

Tjibbe Bosma
Biohutten

Ecologisch onderzoek

In de afgelopen jaren hebben we ons toegelegd op verschillende onderzoeken en monitoringprogramma’s om de biodiversiteit te behouden en te bevorderen in diverse zonneparken op land en water. Samen met gerenommeerde partners vormen deze projecten de basis voor concrete acties om de biodiversiteit te bevorderen en onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Onze samenwerkingen strekken zich uit tot breed ecologisch onderzoek, zoals bij drijvende zonneparken de Bomhofsplas en Nij Beets, uitgevoerd door ATKB/Buro Bakker. Royal Haskoning DHV heeft zich gericht op vogelmonitoring en Ecocean monitort de biohutten in de Bomhofsplas. Als GroenLeven nemen we ook actief deel aan het monitoren van flora en fauna in zonneparken, waarbij we gebruikmaken van wildcamera’s.

Naast onze eigen inspanningen hebben verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten, waaronder TNO en WUR, onderzoeken uitgevoerd naar de verbetering van natuurwaarden en biodiversiteit bij zonneparken en het effect van zonnepanelen boven fruit. Deze studies benadrukken de breed gedragen inspanningen om biodiversiteit te behouden en te verbeteren, en bieden waardevolle inzichten voor toekomstige acties.

Onder de drijvende zonnepanelen van GroenLeven werden 20 biohutten geplaatst. Deze biohutten zijn speciaal ontworpen kooien die fungeren als schuilplaatsen en kraamkamers voor vissen en andere waterdieren. Het onderzoek, dat drie jaar besloeg, is uitgevoerd door Ecocean en heeft tot doel de biodiversiteit te stimuleren en de rol van biohutten in het herstel van de natuur te onderzoeken.

Slimme groene dubbelfuncties

GroenLeven zet zich in voor slimme oplossingen die klimaatverandering aanpakken en biodiversiteit bevorderen, waaronder zonne-energie op water in combinatie met biodiversiteit voor leven boven én onder water. Bij zon op land en agri-pv combineren we het uitbreiden en verduurzamen van de agrarische activiteiten, zoals fruitteelt of landbouw en voor de combinatie met grazend vee. Door bomen te planten, bijenhotels te plaatsen, inheemse gras- en kruidensoorten te zaaien en glooiend landschap te creëren met waterpoelen ontstaan er diverse nieuwe natuurgebieden. Deze benaderingen helpen niet alleen bij het verminderen van de opwarming van de aarde, maar ook bij het vergroten van natuurwaarden en het versterken van ecosystemen.

"Wij ontwikkelen duurzame energiebronnen die passen bij de omgeving én ecologische meerwaarde hebben."
Willem Biesheuvel, Head of Project Managers Energy Projects
Biodiversiteit

EcoCertified Solar Label

Bij GroenLeven geloven we in het streven naar de hoogste normen van ecologische verantwoordelijkheid. Daarom zijn we trots op onze inzet voor het EcoCertified Solar Label. Onze deelname aan het onderzoek van de WUR resulteert in voor biodiversiteitsbevordering bij zonneparken op land. Op deze manier kunnen we ons voortdurend blijven inzetten om onze projecten te verbeteren en te voldoen aan de strengste ecologische normen. Deze toewijding is wat ons onderscheidt als marktleider in duurzame energie.

Onze deelname aan onderzoek resulteert in richtlijnen voor biodiversiteitsbevordering in zonneparken en de introductie van het EcoCertified Solar Label 2025.

Groen voorbeeld doet volgen

Meer weten over onze inzet voor biodiversiteit?

Bekijk onze publicaties en rapporten over ecologische onderzoeken, ontdek onze nieuwste projecten en leer hoe we blijven innoveren om een groenere toekomst te creëren. Onze projecten, zoals het zonnepark in Exloo en het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle, dienen als inspirerende voorbeelden van hoe duurzame energieontwikkeling hand in hand kan gaan met het behoud en versterking van biodiversiteit. Met elk project streven we ernaar om niet alleen groene energie te leveren, maar ook een blijvende positieve impact op het milieu te hebben.