Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Ondertekening IRBC overeenkomst

GroenLeven ondertekent IMVO-convenant hernieuwbare energie

Geplaatst op 06 maart 2023

Vandaag, 6 maart, ondertekende GroenLeven het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor hernieuwbare energie bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag. GroenLeven zet zich hiermee in voor verduurzaming van de internationale ketens. Het convenant is ondertekend door verschillende betrokken partijen, waaronder Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie en Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het IMVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector stimuleert samenwerking tussen bedrijven en verschillende stakeholders als brancheverenigingen, ngo’s en de overheid. Zij zullen samenwerken om risico’s en effecten voor mens en milieu in de activiteiten en toeleveringsketens van de sector hernieuwbare energie te onderzoeken, te identificeren en aan te pakken. De samenwerking is erop gericht gedeelde oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

"GroenLeven sluit zich vol overtuiging aan bij dit convenant. Dat is volgens ons groot denken en het goede doen."
Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven
Peter Paul Weeda ondertekent IMVO-convenant

Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven: “Alleen door krachten te bundelen kun je stappen maken om complexe en intransparante toeleveringsketens te verbeteren. Optrekken met niet alleen het bedrijfsleven, maar ook met de overheid, ngo’s, vakbonden en andere belangenorganisaties is daarbij noodzakelijk. Daarom sluit GroenLeven zich vol overtuiging aan bij dit convenant. Dat is volgens ons groot denken en het goede doen.”

Sustainability Report

GroenLeven levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2022 publiceerde GroenLeven haar eerste Sustainability Report als aanvulling op het jaarverslag. In het Sustainability Report stelt GroenLeven ambitieuze doelen op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur. Het nieuwe IMVO-convenant ondersteunt het behalen van deze doelstellingen, omdat het convenant bedrijven voorbereidt om te voldoen aan de VN Principes voor Bedrijven en Mensenrechten en de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen). Met het tekenen van dit convenant committeert GroenLeven zich aan het implementeren van deze richtlijnen.

Lees hier ons Sustainability Report

Sustainability Report

Meer nieuws