Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

al het duurzame komt veilig
In gesprek met HSEQ manager Juliette de Bruin over het belang van veilig werken in de energietransitie

Al het duurzame komt veilig

De markt van hernieuwbare energie is nog relatief nieuw. Ontwikkelaars, brancheverenigingen en wetgevers zijn druk bezig om er eisen, wetten en werkwijzen voor te bedenken. Deze moeten de energietransitie voor Nederland zo veilig en risicoloos mogelijk maken. Want al het duurzame komt veilig, of dat zou tenminste zo moeten. Om dat écht succesvol te realiseren moeten we de communicatiestromen nog strakker organiseren, zegt Juliette de Bruin, HSEQ manager bij GroenLeven. “Door dat proces samen te professionaliseren kunnen we de beste kwaliteit leveren en sneller, prettiger en veiliger werken.”

al het duurzame komt veilig

Samen met enkele HSE-coaches en coördinatoren schuift Juliette ’s middags aan tafel met de kerngroep zonnepanelen van de brandweer. Die legt een aantal vraagstukken op tafel. Is tussen de rijen zonnepanelen van een zonnepark genoeg afstand om er met een brandweerwagen doorheen te kunnen? Hoe richten we zonneparken zo in dat het risico op incidenten laag blijft? En hoe brengen we deze veiligheidseisen over aan andere leden in de branche?

Kleine aanpassingen maken groot verschil

Juliette: “We komen er in dit soort gesprekken achter dat kleine aanpassingen in onze ontwerpen en werkwijzen grote verschillen kunnen maken, mocht er een incident plaatsvinden. Samen maak je dan praktische afspraken, die het in het vervolg voor iedere betrokken partij veel makkelijker maakt.”

Na het gesprek stelt de brandweer een rapport op, met daarin hun eisen en wensen voor de zonne-energieinstallatie. GroenLeven laat hier vervolgens experts naar kijken vanuit eigen perspectief, om zo tot een bruikbare ‘handleiding’ te komen. Juliette: “Dit soort rapporten willen we aanbieden bij bijvoorbeeld branchevereniging Holland Solar, waar GroenLeven bij is aangesloten, om er zo voor te zorgen dat de gehele branche gebruik kan maken van deze inzichten. Die informatievoorziening is cruciaal om onze jonge branche zo kwalitatief en veilig mogelijk vooruit te helpen. Daarom neemt GroenLeven momenteel daar graag de voortrekkersrol in.”

werken in de energietransitie

Bewustzijn: al het duurzame komt veilig

Ook intern gaat GroenLeven zorgvuldig om met het onderwerp. Juliette: “We gaan er erg serieus mee om, niet enkel de HSEQ-afdeling maar alle collega’s. Er wordt vanaf het moment dat een collega start bij GroenLeven bewustwording gecreëerd voor veilig werken. In het veld, maar ook op kantoor. We werken veilig of niet.”

De coaches bij GroenLeven zorgen ervoor dat iedereen weet hoe we werken. Met uitleg over waarom we zo werken, onze sterke visie op veiligheid en wat er verwacht wordt van medewerkers. Juliette: “Zo kunnen we de kwaliteit aan onze partners leveren die we beloven.”

Hoe gaat men om met een incident als dit wel plaatsvindt? Juliette: “Gelukkig gebeurt het erg weinig, maar het blijft mensenwerk. Als er toch een incident plaatsvindt, hebben we heldere protocollen om de situatie snel veilig te maken. De learnings gebruiken we om het in het vervolg te voorkomen. We gebruiken bijvoorbeeld het systeem Quentic, waardoor dit soort gevallen goed beheersbaar blijft. Wij werken volgens uitgebreide projectplannen en doen bovendien regelmatig werkplekinspecties. Dit om te garanderen dat GroenLeven het werk levert volgens de wetgeving en contracten.”

zonnepaneel close-up

Laag risico, hoge opbrengst

Opdrachtgevers of partners werken het liefst samen met een ontwikkelaar die veilig werkt. Dit levert namelijk een hoge kwaliteit en lage risico’s op. Juliette: “Het kan het best lastig zijn om een keuze te maken. Hoe weet je of een ontwikkelaar écht veilig werkt? Informatievoorziening is hierin ontzettend belangrijk, bijvoorbeeld over de certificeringen en kwaliteitsnormen die een bedrijf hanteert.”

GroenLeven is gecertificeerd voor de kwaliteitsnormen ISO9001, ISO14001 en VCA-P en werkt volgens onder andere NEN1010, NEN3140 en Scope 12. Juliette: “Ook werken we momenteel toe naar een aannemersprocedure om ervoor te zorgen dat hetgeen wij verwachten van onze aannemers op het gebied van veiligheid en kwaliteit goed vastgelegd is. Communicatie is simpelweg het allerbelangrijkste ingrediënt in het proces om de beste kwaliteit te kunnen leveren en prettiger, sneller en veiliger te kunnen werken.”

Maatwerk

Maar ondanks alle standaarden, certificeringen en protocollen is er volgens Juliette genoeg ruimte voor maatwerk. “Je ziet dat partners met een middelgroot tot groot bedrijf vaak veeleisender zijn dan kleinere (agrarische) bedrijven. Dat komt vaak ook vanuit het vraagstuk van verzekerbaarheid. Hoe dan ook hebben we voor beide groepen een duidelijke veiligheidsstandaard en kunnen we naar wens en noodzaak bijschakelen. Zo kunnen onze partners met een gerust hart hernieuwbare energie opwekken. Al het duurzame komt immers veilig,” besluit Juliette met een glimlach.