Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Zonnepark Oranjepoort Emmen
Verdien geld met zonne-energie

Rendabele grond met een zonnepark

Bespaar en verdien geld met een zonnepark

Als grondeigenaar ben je vast niet verbaast wanneer we zeggen dat ongebruikte grond niets oplevert, terwijl de kosten wel doorlopen. Zonde toch? Met een zonnepark op deze ongebruikte grond wordt de locatie plots echter wel rendabel. Met een zonnepark verdien je namelijk geld met opgewekte groene energie. Daarnaast maak je ook positieve impact door verminderde CO2-uitstoot.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark, anders dan een zonnedak, is een grootschalige zonne-installatie op het land. Het realiseren van een dergelijk project is complex en kost tijd, maar is ook iets waar wij bij GroenLeven de afgelopen jaren erg goed in zijn geworden. We hebben inmiddels meer dan 800.000 zonnepanelen op ongebruikte (landbouw)grond mogen bouwen.

In het hele proces van de realisatie vinden we het ontzettend belangrijk dat we een vorm kiezen waar jij je prettig bij voelt. Kopen, huren, leasen. Maar ook begeleiding van A tot Z: we maken het je zo gemakkelijk en helder mogelijk.

Een zonnepark van GroenLeven

Een zonne-installatie voor een zonnepark is mogelijk in de vorm van kopen, huren en leasen. Met alle drie haal je rendement uit het opwekken van groene- energie en draag je bij aan een schonere toekomst. Uiteraard zijn er ook een aantal verschillen in deze vormen. Namelijk:

  • De grond verhuren aan GroenLeven
    Wanneer je zelf geen grote investering wil doen, maar wel wil genieten van het rendement van een zonnepark, dan is het verhuren van de grond een interessante optie. Zo word jouw stuk grond rendabel, zonder grote investering.
  • Zonnepanelen leasen of huren
    Wil je jouw grond niet verhuren? Dan is het huren of leasen van zonnepanelen ook zeker een optie. Bij het leasen of huren van zonnepanelen heb je geen onderpand of eigen vermogen nodig. Je betaalt slechts een laag maandbedrag waarin alle werkzaamheden zijn meegerekend.
  • Zonnepanelen kopen
    Liever volledig eigenaar van de zonnepanelen en baas over eigen grond? Ook dan ben je bij GroenLeven op de goede plek. Wij doen graag een vrijblijvend en passend voorstel en vragen de SDE-subsidie voor je aan.

Zonneparkprojecten: zij gingen je voor

Van ongebruikte grond naar rendabele grond

Ongebruikte grond kan vaak grootse zonneparken huisvesten. Deze zonneparken kunnen enerzijds veel groene-energie opleveren, maar vragen anderzijds ook om doordachte aanpak als het gaat om betrokkenheid en biodiversiteit. Bij GroenLeven besteden we tijdens het realisatieproces extra veel aandacht aan deze onderwerpen. Je kunt daarbij denken aan:

Zonnepark Exloo

Een zonneakkerpoule, waarbij kansrijke gronden in kaart worden gebracht, zodat meerdere grondeigenaren hun gronden clusterden en daarmee de beste locatie ontstaat. Ons zonneparkproject in Exloo is hier een mooi voorbeeld van.

 

Zonnepark Oranjepoort Emmen

Aandacht voor Landschappelijke inpassing. Dit betekent dat we op zoek gaan naar een manier waarop het zonnepark zo goed mogelijk op gaat in de omgeving. Bijvoorbeeld door het zaaien van bepaalde bodemplanten of bloemrijke randen om het park. Ons zonneparkproject in Ouwsterhaule is hier een prachtig voorbeeld van.

 

Zonnepark van GroenLeven op Groningen Airport Eelde

Samenwerking met bedrijven en omwonende, zodat de opbrengsten van het zonnepark zo veel mogelijk ten goede komen van de omwonenden en betrokken partijen. Het unieke zonnepark Oranjepoort is hier een geweldig voorbeeld van.

 

Over biodiversiteit

Aandacht voor landschap, zodat het zonnepark geen negatieve invloed heeft op flora en fauna. Sterker nog: door extra aandacht te schenken aan het zaaien van de juiste planten bij het zonnepark wordt de biodiversiteit in het gebied zelfs gestimuleerd. Zonnepark Blitsaerd pakt daarin een mooie voorbeeldfunctie.

 

Stap voor stap naar een zonnepark

Van eerste belmoment tot het opruimen van de zonnepanelen aan het einde van de looptijd: GroenLeven staat voor je klaar. Het proces voor de aanvraag en realisatie van een zonnepark verloopt in grote lijnen op deze wijze:

Voorbereiding

Klaar voor de start? We beginnen met het uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek voor uw locatie.

Vergunningsverlening

Voor het realiseren van een zonnepark zijn er vergunningen nodig. Samen zorgen we ervoor dat alle benodigde vergunningen aangevraagd worden.

SDE-subsidie

Zijn de vergunningen verleend? Fijn! Dan kunnen we nu SDE-subsidie aanvragen voor uw toekomstige bron van duurzame energie.

Bouw

SDE-subsidie is verleend, vergunningen zijn goedgekeurd en alle benodigde onderzoeken op locatie zijn met succes afgerond. Wij zijn er klaar voor. U ook? Dan starten we de bouw.

Duurzame energie opwekken

Het zonnepark is klaar, aangesloten en wekt nu duurzame energie op. Dat is een glas champagne waard! GroenLeven kan na deze fase voorzien in de onderhoud en monitoring van het park.

Samen verduurzamen?

We kunnen het ons goed voorstellen dat je nog vragen hebt, of over bepaalde stappen meer wilt weten. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen. We nemen je niet alleen tijdens het proces helemaal mee, maar ook voorafgaand leggen we je graag alles uit.

Veel gegeven antwoorden

Wie wordt eigenaar van het zonnepark?
Wanneer de bouw van het zonnepark is afgerond en het park op elektriciteitsnet is aangesloten, is het mogelijk dat het zonnepark wordt gekocht door een (lokale) investeerder, denk bijvoorbeeld aan een lokale energiecoöperatie met een lokaal investeringsfonds, zoals bij de Bomhofsplas in Zwolle.GroenLeven blijft echter in veel gevallen (ook wanneer het niet haar eigendom is) betrokken bij het zonnepark voor service en onderhoud. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat GroenLeven het zonnepark in eigen bezit houdt en dat het eigenaarschap, de service en het onderhoud in eigen beheer blijft.
Waaruit bestaat een zonne-energieinstallatie?
Een zonne-energiesysteem bestaat standaard uit zonnepanelen, een omvormer en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast zijn bevestigingsmaterialen, transformatoren, een inkoopstation, een onderconstructie en bekabeling nodig voor de installatie.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij zonneparken?
GroenLeven waarborgt de biodiversiteit en ecologie door bij de vormgeving van de landschappelijke inpassingsplannen diverse biodiversiteit stimulerende elementen toe te voegen in samenspraak met de omgeving. Een mooi voorbeeld is zonnepark Oosterwolde waar we samen met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Oostellingwerf vorm hebben gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Zo zijn de houtsingels en waterpartijen versterkt en natuurvriendelijke oevers aangelegd waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed bij gedijen. Andere mogelijkheden voor het stimuleren van biodiversiteit zijn het inzaaien van bloem- en kruidenrijke grasmengsels of het plaatsen van een bijenhotel. Deze stimulerende elementen zorgen voor aantrekkelijk leefgebied voor insecten (bijen, vlinders), vogels en andere fauna. Bovendien zorgen we voor voldoende lichtinval op de bodem door ruimte tussen de panelen te houden en is er aandacht voor de waterhuishouding.
Kan ik participeren in het zonnepark?
Ja, dit kan op verschillende manieren. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor het grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. GroenLeven streeft naar lokaal eigenaarschap en denkt graag mee met de omgeving om de juiste invulling hiervoor te vinden. De praktijk wijst uit dat de behoefte wat betreft lokaal eigenaarschap niet overal bestaat of mogelijk is. Dit is per zonnepark afhankelijk van de omgeving en de gemeente.
Wat is netcongestie?
De energietransitie versnelt, op steeds meer plaatsen wordt grootschalig duurzame energie opgewekt. Oorspronkelijk is ons elektriciteitsnet hier niet voor ontworpen. Als de bouw van de hernieuwbare bron eerder klaar is dan de aanpassingen van het elektriciteitsnet, dan kan in die regio een (tijdelijk) tekort aan transportcapaciteit ontstaan om alle elektriciteit te vervoeren. Er is dan sprake van netcongestie. Een investering in structurele netuitbreidingen is noodzakelijk, maar dit kan vanwege zorgvuldige procedures een aantal jaren in beslag nemen.