Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

© 2023 groenleven.nl

Zonnecarport Nij Smellinghe

Alliantie Zon: inspireert multifunctioneel ruimtegebruik

Geplaatst op 29 november 2022

Vandaag publiceert Alliantie Zon een brochure met inspirerende voorbeelden van zon-PV projecten die inzetten op multifuntioneel ruimtegebruik. In samenwerking met KiesZon, Solarfields, Sunrock, TPSolar en GroenLeven bieden we een totaal overzicht en kijken we samen naar oplossingen om de beperkte ruimte in ons Nederland beter te benutten.

Zonne-energie essentieel
Nederland heeft in 2030 tot twee keer zoveel duurzame elektriciteit nodig dan aanvankelijk is gedacht. De industrie moet elektrificeren of overstappen op groene waterstof, er komen meer elektrische auto’s bij en ook de gebouwde omgeving zal meer elektriciteit gaan gebruiken. TNO spreekt in scenario’s voor 2050 zelfs over een stroomvraag die drie tot vijf keer zo hoog ligt dan nu. Zonne-energie speelt daarin een essentiële rol omdat het snel is te installeren, relatief goedkoop is en de techniek heeft zich bewezen. Door de grote duurzaamheidsuitdaging waar we voor staan, kunnen we geen opties uitsluiten. Dat betekent dat naast zonne-energie op daken, grondgebonden zonnesystemen hard nodig blijven.

Uitrol zonne-energie stokt
Belangrijk is hoe dat wordt toegepast in een klein land als Nederland. GroenLeven is al tien jaar gespecialiseerd in dubbelfuncties. Op daken, drijvend op water, boven fruit, als carport, op een luchthaven tussen start- en landingsbaan. Met resultaat: onze zonnepanelen voorzien meer dan 300.000 huishoudens van groene stroom. We voelen ons dan ook gesterkt in de keuze van het kabinet om multifunctioneel ruimtegebruik voor grondgebonden zonne-energie te stimuleren. Maar het is belangrijk om te realiseren dat uitgebreide vormen van multifunctioneel ruimtegebruik, die op veel maatschappelijke steun en draagvlak kunnen rekenen zoals Agri-pv of zon op water, veel kostbaarder zijn dan standaard zonneparken op land. Denk alleen al aan materiaalkosten. Met een dalende subsidie betekent dit dat business cases zeer uitdagend worden, of zelfs niet toereikend, en dat daarmee de uitrol van deze uitgebreide vormen van multifunctioneel ruimtegebruik met zonnepanelen stokt. Extra stimulans is dan ook noodzakelijk. Eerder luidden wij met Alliantie Zon al de noodklok over hoe binnen de huidige beleidskaders de grootschalige uitrol van zonne-energie zowel op dak als op land nauwelijks meer mogelijk is. Onderliggende redenen zijn fors hogere kosten, stengere eisen en toegenomen complexiteit.

Multifunctioneel in vele vormen
Bij multifunctioneel ruimtegebruik gaat de eerste gedachte vaak uit naar zonnepanelen op daken, drijvend op water, boven fruit of een carport. Maar niet direct naar de combinatie met batterijopslag, waterstof, kleinvee en oxiderende veengrond. Terwijl ook dit mogelijkheden zijn waarop zonneparken in brede mate bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en netcongestieproblematiek. Het is dan ook essentieel dat deze manieren van dubbelfuncties worden erkend als multifunctioneel ruimtegebruik zodat zonne-energie de essentiële rol in de verduurzaming van elektriciteit die het nu heeft kan blijven vervullen.

Multifunctioneel ruimtegebruik kan dus verschillende vormen aannemen. Dat vereist flexibiliteit en lokaal maatwerk. De meest optimale inrichting van zonneparken zal dus niet vastliggen, maar verschillen per locatie of regio. De afgelopen jaren hebben wij als leden van de Alliantie diverse vormen van multifunctioneel ruimtegebruik toegepast in de praktijk. Door het bieden van een overzicht aan de nu al mogelijke koppelkansen in energie hopen we het gesprek aan te gaan en men te inspireren in de tal van mogelijkheden voor een duurzaam Nederland.

Brochure multifunctioneel ruimtegebruik Alliantiezon

Een overzicht van de mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik bij zon-PV projecten op land en water.

GroenLeven en dubbel ruimtegebruik

GroenLeven is specialist en marktleider in multifunctioneel ruimtegebruik. We ontwikkelen, bouwen en beheren de volledige duurzame energieketen; op grond, op dak, drijvend op water, boven parkeerplaatsen en boven fruit. Daarnaast zoeken we combinaties met windenergie, opslag en produceren we waterstof bij een zonnepark in samenwerking met een netbeheerder. Aan de hand van reeds gerealiseerde voorbeeldprojecten bieden we u een breder perspectief van wat er zoal mogelijk is. Want een zonnepark is meer dan alleen zonnepanelen.

Meer nieuws