Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Beilen
Voor de omgeving

Drijvend zonnepark op de Mussels in Beilen nu in handen van nieuwe, lokale eigenaren

Geplaatst op 14 februari 2022

Op 14 februari 2022 hebben Coöperatie Project de Mussels U.A. en Waterschap Drents Overijsselse Delta de aandelen van het drijvende zonnepark op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur op de Mussels in Beilen overgenomen van GroenLeven en BayWa r.e.. Daarmee is de zonnebron in lokaal eigendom gekomen. Het zonnepark met 40.000 panelen, met een totale capaciteit van 16 megawatt levert voldoende groene stroom voor zo’n 5.000 Drentse huishoudens; dat komt neer op ongeveer een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe. Zo profiteert de lokale omgeving optimaal van de komst van het zonnepark.

Lokaal eigenaarschap

Het drijvende zonnepark op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur, de Mussels nabij Beilen, is door GroenLeven gerealiseerd in 2021 en in september van het afgelopen jaar in gebruik genomen.

GroenLeven CFO Ewoud Helmholt zegt hierover: ”De aandacht voor de lokale omgeving bij de komst van dit soort zonnebronnen is groot. Zo is dit ons volgende drijvende zonnepark in korte tijd dat we overdragen aan een lokale gemeenschap. We zijn dan ook erg trots op deze lokale samenwerking, evenals het innovatieve project waarbij we een extra functie toevoegen aan de plas, een dubbelfunctie waardoor de plas nu ook dient als energieopweklocatie. Daarbij maken we ons ook hard voor de ecologie in en rondom het park.”

Trots

Coöperatie Project de Mussels U.A. en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) geven aan eveneens trots op de overname van het drijvende zonnepark.

Kees Kuik, voorzitter Coöperatie Project de Mussels: “Wij vinden het een enorme uitdaging als vrijwilligers om mede-eigenaar te zijn van het zonnepark De Mussels. Het is een mooi park geworden, welke bijna niet opvalt in het landschap, en daar zijn wij trots op. Onze Coöperatie Project de Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Allemaal vrijwilligers, die zich inzetten in hun eigen omgeving voor het gebruik van duurzame energie. We doen dit ook omdat we willen voorkomen dat buitenlandse investeerders aan de haal gaan met het zonnepark. De winsten en de subsidies van de overheid lekken dan weg naar het buitenland. De energie die hier opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe.”

Marion Wichard, lid dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons verzorgingsgebied ook direct van profiteert. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Door samen met de lokale coöperatie te participeren in het drijvende zonnepark zetten we een mooie stap richting ons doel. Tegelijkertijd dragen we bij aan de concrete ontwikkeling van de Regionale energietransitie in Drenthe.”

Ondersteunend voor ecologie, biodiversiteit én duurzaamheid in de gemeente

De gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat de inwoners mee kunnen profiteren van het zonnepark. Daarnaast moet er zorgvuldig omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Het zonnepark in Beilen sluit naadloos aan bij de eisen van de gemeente. Met deze ontwikkeling wordt er concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord. Het drijvende zonnepark fungeert met een bijdrage aan de gemeenschap, als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming.

Het drijvende zonnepark is door de slimme dubbelfunctie ook technisch en ecologisch gezien een voorbeeld voor de energietransitie: door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Door de lichtdoorlatende glas-glaspanelen en lichtstraten blijven licht en lucht het wateroppervlak raken, wat de ecologie in de plas in stand helpt te houden. GroenLeven heeft met dit systeem al goede ervaringen opgedaan, recente onderzoeksresultaten laten zien dat het effect op ecologie en waterkwaliteit er goed uitzien.

Meer nieuws