Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Nienke Homan

Sleutelrol voor groene waterstof

Geplaatst op 05 mei 2023
Nienke Homan

Nienke Homan werkte jaren als gedeputeerde Energietransitie en Klimaat in de provincie Groningen. Ze staat bekend als een groot aanjager van groene waterstof als missing link in de transitie naar een duurzaam energiesysteem en een duurzame industrie. Eind vorig jaar besloot Homan te stoppen als gedeputeerde en van de uitrol van  groene waterstof als voorname energiedrager haar missie te maken. Homan is nu onder andere bestuurslid van de Green Hydrogen Organisation (GH2) en CEO van Impact Hydrogen, beide pleitbezorger en aanjager voor groene waterstof.

Regelbaar vermogen

Op de vraag waarom groene waterstof een van de sleutels is om de energietransitie te realiseren, geeft Homan aan dat de meeste energie wordt gebruikt als de zon niet schijnt. “Het is fantastisch dat het aandeel ‘duurzaam’ door wind en energie een enorme vlucht heeft genomen. Dat is noodzakelijk om onze doelen te behalen. Zon en wind kun je alleen niet aan- en uitzetten. We zullen er voor het regelbaar vermogen van het energiesysteem nog een alternatief naast moeten zetten. En dan komt waterstof heel goed uit de bus. Uiteraard ook omdat je juist van zonne- en windenergie groene waterstof kunt maken en dat kunt gebruiken als brandstof of grondstof als de zon niet schijnt en de wind niet waait en er wel veel energie nodig is.”

Nederland-waterstofland

Ons land heeft door een historie met aardgas, handel in energie en de aanwezige industrie de afgelopen zestig jaar een grote afhankelijkheid van aardgas opgebouwd. De Eemshaven, Chemelot en de Maasvlakte met hun sterk aanwezige zware industrieën zijn hier voorbeelden van. “We hebben de laatste decennia een energiesysteem opgebouwd dat heel afhankelijk is van fossiele brandstoffen. We willen nu snel van dat systeem af, maar dat betekent dat we van Nederland-aardgasland naar Nederland-waterstofland moeten.”

"Nederland moet van aardgasland naar waterstofland."
Nienke Homan, Bestuurslid van de Green Hydrogen Organisation (GH2) en CEO van Impact Hydrogen

Volgens Homan is waterstof onmisbaar in de verduurzaming van bijvoorbeeld hogetemperatuurprocessen. “Voor het verduurzamen van de zware industrie hebben we groene waterstof nodig. Denk aan de productie van dakpannen of staal, maar waterstof is ook geschikt als emissievrije brandstof voor auto’s, vrachtwagens, bussen en schepen. Daarnaast kan waterstof makkelijk over lange afstanden worden getransporteerd, ook niet onbelangrijk.”

Breder doel

Nederland heeft gelukkig veel expertise op het gebied van moleculen en daarmee waterstof, dus kan echt een slag slaan door op grotere schaal waterstof te produceren. Homan is naast het aanjagen van groene waterstof in Nederland ook in landen buiten Europa bezig om waterstofprojecten van de grond te krijgen. Ze merkt op dat waterstof daar een breder doel heeft dan alleen zorgen voor energievoorziening. “Energie is een vorm van welvaart. Het is prachtig om te zien wat je dan kunt betekenen, denk ook aan plekken die off the grid liggen. Niet alle regio’s op aarde hebben zo’n dicht en goed georganiseerd infrastructureel netwerk als Nederland. In meer onherbergzame gebieden, zoals in Afrika, waar wel veel zon en wind is, zijn we bijvoorbeeld bezig om zware graafmachines en telecommasten op waterstof in plaats van dieselgeneratoren te laten werken. Verder maakt waterstof energie betaalbaar, zorgt het voor banen en dragen we er op een duurzame manier mee bij aan de voedselproductie door de productie van kunstmest. Dat maakt waterstof zo’n enorm mooie en noodzakelijke energiedrager.”

Groendoen-magazine nu beschikbaar!

Omdat het delen van kennis van groot belang is voor het versnellen van de energietransitie, wordt het Groendoen-magazine landelijk verspreid onder relaties, partners, NGO’s en beleidsmakers op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Ook is deze vanaf nu gratis verkrijgbaar via onze kennisbank. Wij wensen u veel leesplezier!

Meer nieuws