Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Harold Post over werken bij GroenLeven

Harold Post: “Werken bij GroenLeven betekent werken met een purpose”

Geplaatst op 14 september 2022

‘Energietransitie in gevaar door terugloop techniekstudenten’, kopte Energeia niet lang geleden. In 2025 zijn er volgens Doekele Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, 40.000 extra vakmensen nodig om de vaart erin te kunnen houden. Lastig dus, met een kleine instroom vanuit het onderwijs in de techniek en een aanhoudend personeelstekort. Toch blijkt in de praktijk dat er genoeg kansen zijn om technisch personeel aan te trekken, merkt Harold Post, recruiter bij GroenLeven. “Zolang je als werkgever snapt wat je (aankomend) personeel belangrijk vindt en daarin kunt voorzien, is er veel mogelijk.”

Harold is al sinds 2006 werkzaam als recruiter in de technische branche, en van dit soort berichten schrikt hij niet snel. Harold: “Sinds het begin van mijn carrière is er al sprake van schaarste in de technische functies. Ja, het werkloosheidsgetal is nu enorm laag en er zijn meer vacatures dan mensen, dat is een gegeven. Maar ikzelf merk dat het niet zo heftig is als dat de media doet denken; ik zie bijvoorbeeld nu een grote stroom ontstaan aan mensen die een overstap willen maken. Voor die groep mensen moet je op de radar komen als organisatie, met een duidelijke missie en visie die aansluit op de sollicitantengroep.”

Purpose

Wat Harold merkt is dat er een steeds grotere groep mensen ontstaat die bedrijven opzoeken met een maatschappelijke impact. Zo kan de werknemer ook bijdragen aan een sterke ‘purpose’; een bijdrage aan het gevoel dat hun werk er écht toe doet. Harold: “GroenLeven is zo’n organisatie. Wij hebben een belangrijke rol in de Nederlandse energietransitie. We hebben een grote impact, en dat blijft niet onopgemerkt onder de sollicitanten. Ze geven aan dat ze daar graag onderdeel van willen worden, een hoger doel willen bereiken met hun werk en bovendien willen samenwerken aan slimme, duurzame oplossingen die momenteel soms nog niet eens bestaan. Zich voegen bij een écht pioniersbedrijf zoals GroenLeven.”

Waar jonge scholieren bewust van moeten worden gemaakt, is dat zij dit nog sterker zullen dragen dan de mensen die nu al in de energietransitie werken. Zij kunnen de energietransitie exponentieel versnellen, en door voorlichting moeten ze hiervan op de hoogte gebracht worden. Zo kunnen ze weloverwogen kiezen voor technische studies. Harold: “In 2003 deed ik al studies rondom alternatieve energiebronnen. Het waren vaak theoretische lessen, want die technieken waren er in de praktijk nog niet. Nu, anno 2022, zie je dat de technieken en casussen die toen werden onderwezen werkelijkheid worden. Gaan we nu mensen opleiden in de energiebronnen van de toekomst, dan gaan we daar pas later echt de vruchten van plukken.”

Geopolitieke omstandigheden

Het aankomend tekort van 40.000 mensen in de sector, is volgens Harold moeilijk te voorspellen. Zeker als je kijkt naar de huidige geopolitieke omstandigheden en de manier waarop we hierop reageren. Harold: “We moeten van het (Russische) gas af, dat is kristalhelder geworden dit jaar. Ik zie dat we daardoor versneld op zoek moeten naar alternatieven. Zo gaat Nederland inmiddels ineens versneld LNG importeren om een crisis in het najaar af te wenden. Dat is binnen no-time besloten.”

Maar in de energiesector liggen looptijden voor vergunningen veel hoger, bijvoorbeeld 7 jaar voor offshore windparken. Harold: “De versnellingen in het vergeven van noodzakelijke vergunningen moet ook gaan doorsijpelen naar zon en wind. Je ziet, nu zon en wind een steeds groter aandeel krijgen in de ‘energiepot’ van Nederland, dat mensen uit andere sectoren nieuwsgierig worden. Onze sector komt op de radar. Werk je bijvoorbeeld in de Food-industrie of de infrastructurele dienstverlening, dan kun je ook de overstap maken naar de energietransitie en samen met ons verder groeien.”

Werken bij GroenLeven

Iedereen die zich aansluit bij GroenLeven heeft vanuit het beginsel al iets gemeen met iedereen die bij GroenLeven werkt: we willen maatschappelijke impact maken. Maar GroenLeven snapt daarnaast ook heel goed wat belangrijk is voor een werknemer zelf. Door dat begrip en de daaruit voortvloeiende voordelen voor de werknemer, sluiten zich iedere maand weer nieuwe medewerkers (Pioniers) aan bij GroenLeven.

Harold: “GroenLeven onderscheidt zich ten opzichte van andere bedrijven in de sector. We bieden een premievrij pensioen waardoor je netto meer salaris overhoudt, voorzien in de gezondheid van de medewerkers door bijvoorbeeld een sportabonnement, hybride werken is bij ons normaal en je krijgt daarbij een thuiswerkvergoeding. Maar daarnaast is GroenLeven simpelweg een jonge, ambitieuze organisatie die veel vrijheden en verantwoordelijkheden biedt aan de werknemer en goed is voor haar werknemers.”

Maar om Pionier te worden heb je wel een aantal karakteristieken nodig waardoor je succesvol kunt worden bij GroenLeven. Harold: “Als je je flexibel kunt opstellen, pas je goed bij GroenLeven. Dat betekent echt niet knippen in de werk-privé-balans, dat zit wel goed, maar dat gaat hem zitten in het kunnen omgaan in een sterk veranderende sector en omgeving. Het hoort bij een pioniersbedrijf, en het geeft zoveel voldoening.”

Als we Harold vragen naar de reden waarom hij zich bij GroenLeven aangesloten heeft, hoeft hij niet lang na te denken. “Ik moet echt een klik hebben met de mensen, en dat is hier goed. Maar daarnaast zag ik ook een grote kans. Want ik zal niet ontkennen dat je in deze tijd creatief moet zijn om nieuwe Pioniers te vinden en aan GroenLeven te binden in. Ik heb het nog nooit zo druk gehad, maar tegelijkertijd heb ik ook nog nooit zoveel vacatures ingevuld. Mooi werk,” besluit Harold tevreden.

Meer nieuws