Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Zonnepark Exloo
Binnenlands Bestuur week 18

Netcongestie vraagt om integrale kijk op energieverbruik en -aanbod

Geplaatst op 14-02-2022

Dit artikel verscheen in week 18 in Binnenlands Bestuur

Eind april was er voor het eerst een dag dat de hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groter was dan het gebruik. Nu er meer duurzame energie dan ooit wordt opgewekt in ons land, is de capaciteit van elektriciteitsnetwerk een belangrijk knelpunt in de energietransitie. Investeren in de capaciteit van het netwerk is daarom nodig, stelt Jens van der Laan, Business Development Manager bij GroenLeven. Maar zo betoogt hij: ‘We moeten ook slimmer plannen en opwek, verbruik en opslag veel meer op één plek samenbrengen.’ 

‘Gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, zogeheten netcongestie, is er helaas op steeds meer plekken, begint Jens van der Laan. ‘Het probleem speelt bij Schiphol Trade Park, in Leeuwarden, maar op de hele capaciteitskaart die de netbeheerders sinds vorig jaar bijhouden, is rood de dominante kleur. Die congestie remt de verduurzaming. En het netwerk is ook niet snel en eenvoudig uit te breiden. De kosten zijn hoog en het duurt lang om de vereiste diepte-investeringen te realiseren. Ja, we moeten investeren in de knelpunten op het elektriciteitsnetwerk. Maar we moeten ook slimmer kijken naar energievoorziening waarbij we opwek, verbruik en opslag op één plek samenbrengen.’

GEBIEDSONTWIKKELING

Van der Laan noemt een voorbeeld van zo’n plek: bedrijventerreinen. ‘Bedrijventerreinen zijn de spin in het web van de Nederlandse energietransitie. Ze zijn grootverbruikers, zeker als ze veel energie-intensieve industrie huisvesten. Het is efficiënter om bedrijventerreinen als energie ecosystemen te zien waar opwek en afname van elektriciteit zoveel mogelijk op het terrein plaatsvindt. Met minimale afhankelijkheid van het elektriciteitsnet, teruglevering aan het net, en slim gebruik van opslag.’ Die integrale kijk is ook om een andere reden nodig. ‘Voor de toekomst van bedrijven en het behoud van hun werkgelegenheid is stabiele toegang tot duurzame elektriciteit nodig. Vaak zijn grootverbruikers van elektriciteit ook de grootste regionale werkgevers. Bedrijven trekken weg als ze niet kunnen uitbreiden. Sowieso moet energievoorziening een grotere rol hebben in gebiedsontwikkeling. Betrek omwonenden vooraf, meedelen in de opbrengst van zonne- en windparken en let veel beter op landschappelijke inpassing, ook van bedrijventerreinen, zodat je bijvoorbeeld tegelijkertijd de biodiversiteit in het gebied verbetert.’

DOELEN EN RESULTATEN

Gemeenten waarmee GroenLeven contact heeft zijn hiermee bezig, maar nog niet allemaal. ‘iedereen snapt dat samenwerking essentieel is, maar langdurige vergunningsprocedures maken innovatieve oplossingen soms lastig te realiseren. Gelukkig werken veel gemeenten en provincies aan een integrale kijk op energie, dat juichen wij als GroenLeven toe. In de RES’en zijn doelen vastgesteld, die we alleen samen kunnen realiseren. Op microniveau, met individuele bedrijven, maar ook op macroniveau met gemeenten, provincies en het Rijk. We willen allemaal graag van fossiele brandstoffen af en daarin vaart maken. Maar dan moeten we ook beter nadenken over waar we naartoe willen. Laten we in gesprek gaan over doelen en resultaten en niet blijven hangen bij de constatering dat het lastig is.’

Meer nieuws