Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Zijaanzicht van een zonnecarport op parkeerdek
Onderzoek

Recycling staal en type zonnepanelen van grote invloed op CO2-voetafdruk zonnecarports

Geplaatst op 13 mei 2024

Het type zonnepanelen en de recycling van hoogwaardig staal zijn van grote invloed op de CO2-voetafdruk van een zonnecarport. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van GroenLeven, marktleider in zonne-energie en ontwikkelaar van duurzame energieoplossingen, naar diverse type zakelijke zonnecarports. “Natuurlijk wekken zonnecarports groene stroom op, maar wij willen volledig inzichtelijk hebben wat de totale voetafdruk van onze zonnecarports is over de gehele levensfase, vanaf de winning en verwerking van ruwe materialen, tot aan de verwerking aan het einde van de levensduur, en hoe wij deze positief kunnen beïnvloeden. We zien dat vooruitstrevende bedrijven en gemeentes erg geïnteresseerd zijn in de voetafdruk en de materiaalpaspoorten van duurzame energieoplossingen, zoals carports. Dit om aan te kunnen tonen dat de projecten een netto verschil maken in de energietransitie. Als marktleider zien we dit ook als onze plicht. Dit onderzoek geeft goede handvaten en laat goede resultaten zien ten aanzien van de CO2-voetafdruk van onze eigen zonnecarports”, aldus Jens van der Laan, hoofd energieoplossingen bij GroenLeven.

Uit het levenscyclusonderzoek, dat werd uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau en specialist op het gebied van levenscyclusanalyses Dispersed, blijkt dat de CO2-voetafdruk van een kwalitatief hoogwaardige stalen zonnecarport van GroenLeven positief uitvalt wanneer er onder andere wordt gekeken naar de technische levensduur. Dat komt door het gebruik van low carbon zonnepanelen en betrouwbare staalrecycling.

Bovenaanzicht van een solar carport

Low carbon zonnepanelen

Tijdens het onderzoek werden de diverse type zonnecarports van GroenLeven met elkaar vergeleken. Daarin werden verschillende type zonnepanelen en materialen die voor de constructie gebruikt worden, zoals staal en hout, doorgerekend en naast elkaar gelegd. Uit het onderzoek blijkt vooral dat het type zonnepaneel van grote invloed is op de CO2-voetafdruk van zonnecarports. Zo is de invloed van speciale ‘low carbon’ zonnepanelen groot en in de meeste gevallen zelfs groter dan bijvoorbeeld de invloed van het verdere materiaalgebruik, zoals hout of staal voor de zonnecarportconstructie.

Gerecycled staal

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt verder dat betrouwbare staalrecycling van groot belang is als het gaat om duurzaamheid. Door low carbon-zonnepanelen te gebruiken en een onderconstructie van gerecycled staa l ontstaat er een zonnecarport met de laagste netto-emissies per kWp. “We zijn blij met de inzichten van het onderzoek van Dispersed. Zo blijkt dat onze zonnecarports overall een zeer lage netto-emissie per kWp hebben en we hebben goed inzichtelijk gekregen hoe de CO2-voetafdruk is van de door onze aangeboden verschillende type zonnecarports. Omdat onze zonnecarports modulair zijn opgebouwd, kan het staal van onze carports uitstekend gerecycled worden. Tevens houden we onze leveranciers aan hoge maatstaven en selecteren we hen onder andere op transparantie van hun supply chain en welke plannen ze hebben om hun materialen verder te verduurzamen”, aldus Van der Laan. “Daarmee lopen we voorop in de markt en kunnen we opdrachtgevers nog beter helpen met hun energie-, mobiliteits- en CO2 verminderings-vraagstuk.

Jens van der Laan van GroenLeven onder een zonnecarport

Zonnecarports essentieel voor de energietransitie

Het volgende onderzoek ten aanzien van zonnecarports staat gepland. “Nadat we deze inzichten hebben gekregen, vinden we het belangrijk om verder te onderzoeken hoe we de levensduur van een zonnecarport kunnen verlengen, langer dan een levensduur van 50 jaar nu, en hoe we de CO2-voetafdruk nog meer kunnen reduceren”, aldus Van der Laan. “Deze onderzoeken zijn van groot belang als het gaat om een duurzame uitrol van zonnecarports in Nederland. Zonnecarports passen perfect bij het DNA van GroenLeven: met zonne-energie zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de schaarse ruimte in Nederland. Carports spelen een essentiële rol in de energie- en mobiliteitstransitie, zeker met het toevoegen van laadmogelijkheden. Het belang van zonnecarports wordt nog extra benadrukt in de motie die vorig jaar is aangenomen om zonnecarports op parkeerterreinen te verplichten. Versnelling hiervan is essentieel, zeker om onze klimaatdoelstellingen te halen, nu de groei van zonne-energie op land is beperkt.”

Solar carport op uw parkeerterrein?

Maak de stap naar een duurzame toekomst voor uw organisatie.

Meer nieuws