Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

© 2023 groenleven.nl

Sanne de Boer: de energietransitie uitgelegd

Geplaatst op 05 januari 2023

Sanne de Boer ademt de energietransitie. Ze is opgeleid als energiewetenschapper en werkt sinds vorig jaar bij Rabo Research als analist energietransitie, waar ze met een brede kijk relevante informatie vertaalt voor de afdelingen binnen de Rabobank en hun klanten. Daarnaast schreef ze het boek De energietransitie uitgelegd, om houvast en duiding te bieden bij de energietransitie.

“Ik kwam er door het schrijven zelf ook achter hoe bijzonder de Nederlandse situatie is ten opzichte van andere Europese landen. Wij zijn heel erg afhankelijk van aardgas om onze huizen te verwarmen, terwijl het in andere landen veel gebruikelijker is om bijvoorbeeld steenkool of stookolie te gebruiken. In Ierland gebruikt men zelfs turf, wat voor mij weer heel middeleeuws klinkt,” lacht Sanne. “Aan de andere kant zie je ook veel landen, vooral Scandinavische, waar het al veel gebruikelijker is om modernere technieken te gebruiken. In Finland, waar het vrij koud is, hebben al best veel huishoudens een warmtepomp.”

Een veel voorkomende denkfout met betrekking tot de energietransitie is dat Nederland erg vooruitloopt en dat we al heel veel hernieuwbare energie opwekken. Sanne: “Dat valt eigenlijk best tegen. In mijn boek vind je een grafiek over het percentage van hernieuwbaar energieverbruik per Europees land. Nederland staat bijna onderaan, net na Luxemburg, Malta, België en Hongarije. In het nieuws hoor je vaak: ‘Gisteren kwam al onze elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens’, waardoor mensen sneller kunnen denken dat het goed gaat en dat er misschien zelfs geen nieuwe zonneparken of windmolens nodig zijn. Ik hoop dat ik met mijn boek dit soort nieuwsberichten in een beter perspectief kan plaatsen.”

Op de politieke agenda

“Wat wél goed gaat, is dat de energietransitie nu echt een vaste plek op de politieke agenda heeft,” zegt Sanne. “Toen ik in 2005 begon met mijn studie, moest ik nog heel vaak aan mensen uitleggen waar ik mee bezig was. Ook in de politiek was er nog erg weinig aandacht voor. Het feit dat de energietransitie nu eigenlijk niet meer uit het nieuws te denken is, is op zich heel goed.” Ook de stijging van gas- en elektriciteitsprijzen draagt bij aan de energietransitie, volgens Sanne. “Het is aan de ene kant heel erg vervelend, omdat je steeds meer berichten hoort van huishoudens en bedrijven die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Tegelijkertijd denkt iedereen er nu wel over na hoe je je huis beter kunt isoleren en wat een hybride warmtepomp eigenlijk is. Wat dat betreft is het eigenlijk een zegen dat die energieprijzen zo hoog zijn.”

“Wat wél goed gaat, is dat de energietransitie nu echt een vaste plek op de politieke agenda heeft.”
Sanne de Boer, Analist energietransitie bij Rabo Research

Verandering van het hele systeem

We zijn ook op een punt in de energietransitie aanbeland waar de tijd van losse maatregelingen voorbij is, vindt Sanne. “We moeten nu naar het systeem als geheel gaan kijken. De overheid heeft de afgelopen jaren bepaalde ontwikkelingen gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van subsidies op zonnepanelen en windmolens, waardoor daar nu heel veel van bij zijn gekomen. Maar dat was een losse maatregel. Nu merken we dat dit ertoe heeft geleid dat we meer problemen krijgen met netcongestie. Dat hadden ze misschien wel kunnen zien aankomen, maar daar was niemand toen mee bezig. Voor 2030 zijn er plannen om heel veel meer windmolens op de Noordzee te zetten. Dat is mooi, want daardoor krijg je veel meer aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Een uitdaging gaat echter zijn om ervoor te zorgen dat er ook meer vraag komt naar die elektriciteit door in een veel hoger tempo elektrisch te gaan rijden, zodat die windenergie ook ergens heen kan.”

De overheid moet daar ook een rol in spelen, volgens Sanne. “Wat we nu zien, is dat de overheid energie weer goedkoper probeert te maken. Wat heel begrijpelijk is, gezien het feit dat zoveel mensen in de problemen komen. Maar vanuit de energietransitie wil je niet dat die energie goedkoper wordt, je wilt dat mensen minder energie gaan gebruiken. De overheid kan veel beter het meedoen aan de transitie goedkoper maken, zodat het goedkoper is om je huis te isoleren, elektrisch te rijden of als bedrijf je productieproces efficiënter te maken. Kortom: fossiele energie duurder maken en de goede dingen juist goedkoper.”

Andere standaarden

De komende tien jaar ziet Sanne in de transitie vooral uitdagingen in de gebouwde omgeving en de energie-infrastructuur. “De transitie naar aardgasvrije wijken loopt tot op heden vrij stroef. Daarnaast is de netcongestieproblematiek niet van vandaag op morgen te verbeteren en dat kan de transitie echt gaan belemmeren. Waar ik meer hoop op heb, is dat over tien jaar onze standaarden zijn omgedraaid. We zijn nog heel erg bezig met het vervangen van aardgas door iets anders, waardoor er nog steeds vergeleken en doorgerekend wordt met aardgas. Dat doen we inmiddels niet meer met een kolenkit. Dat was ooit de standaard in Nederland, dan kwam de kolenboer langs. Daar denkt nu niemand nog aan. Ik hoop heel erg dat over tien jaar het groene of hernieuwbare voor een groot deel in ons dagelijks leven de standaard is. Ik denk zeker dat we de juiste weg hebben ingezet en dat er de afgelopen tien jaar veel is veranderd, en dat er de komende tien jaar ook heel veel gaat veranderen.”

Ontwikkelaars als GroenLeven kunnen ook een aandeel hebben in het versnellen van de energietransitie. Sanne: “Wat ik heel tof vind aan wat GroenLeven doet, is dat zij ook steeds meer kijkt naar het systeem in het geheel. Dus niet alleen maar ergens heel veel zonnepanelen leggen, maar nadenken over hoe we het energiesysteem kunnen optimaliseren en beter inrichten. Dat hebben we echt nodig om die transitie te kunnen maken. Innovatief blijven en juist naar dat systeemniveau kijken, daar gaat de winst in zitten de komende jaren.”

Groendoen-magazine nu beschikbaar!

Omdat het delen van kennis van groot belang is voor het versnellen van de energietransitie, wordt het Groendoen-magazine landelijk verspreid onder relaties, partners, NGO’s en beleidsmakers op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Ook is deze vanaf nu gratis verkrijgbaar via onze kennisbank. Wij wensen u veel leesplezier!

Meer nieuws