Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Zonneparken Oranjepoort Emmen
Gemeente Heumen nam een positief besluit over het projectplan

Vergunningsprocedure Zonnepark Teersche Sluispolder van start

Geplaatst op 07 september 2022

Deze zomer was er goed nieuws voor Energiecoöperatie Heumen, Enovos en GroenLeven. Gemeente Heumen nam een positief besluit over het projectplan voor zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kan de vergunningsprocedure voor het zonnepark van start. De gemeenteraad behandelt de aanvragen voor de vergunning naar verwachting dit najaar.

In lokale handen

Voor de realisatie van het zonnepark werkt GroenLeven nauw samen met Energiecoöperatie Heumen en Enovos. De coöperatie is voor minimaal 50% beoogd eigenaar van het zonnepark. Zo komt het project voor een groot deel in lokale handen. Om zoveel mogelijk Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt de coöperatie bijgestaan door het Nijmeegse Wiek-II, dat eerder al samen met Energiecoöperatie WPN Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift ontwikkelde.

Aandacht voor natuur

Het zonnepark bestaat uit 18,5 hectare zonnepanelen en ruim 16 hectare natuurcompensatie. Het komt te liggen tussen het Maas-Waalkanaal en de A73, achter de Maïsdoolhof-Speelboerderij in Malden. Het park zal stroom opwekken voor ongeveer 9.000 huishoudens. In het projectplan is onder meer veel aandacht voor het behoud en versterken van de natuur rondom het zonnepark. Zo wordt rekening gehouden met het verbeteren van de biodiversiteit en extra natuurontwikkeling, met name ter bevordering van het leefgebied van dassen.

Vergunningsprocedure

Om de vergunningsprocedure sneller te laten verlopen nam gemeente Heumen eind 2021 al een coördinatiebesluit. Dit houdt in dat de gemeente de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning gelijktijdig voorbereidt en de inspraakmogelijkheden samenvallen. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit najaar een besluit nemen over de aanvragen. Als de gemeente instemt en een vergunning verleent is daartegen nog beroep mogelijk. De initiatiefnemers hopen vanaf 2024 in gemeente Heumen groene energie op te wekken.

Meer nieuws