Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Bomhofsplas
Drijvende zonnepanelen; een veelbelovende combinatie

Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit

Geplaatst op 03 december 2021

Drijvende zonnepanelen: een veelbelovende combinatie van zonne-energie en industriewater. Het plaatsen van zonnepanelen boven zandwinplassen geeft industrieel water een duurzame dubbelfunctie. Met meer dan 11 gerealiseerde locaties met zonnepanelen op water is GroenLeven Nederlands marktleider op dit gebied.

Wat zijn de effecten hiervan op de waterkwaliteit en biodiversiteit? Hier wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Ook de gevolgen voor de ecosysteemdiensten en onze leefomgeving worden nog onderzocht, zoals bij de Bomhofsplas in Zwolle, waar AKTB – Buro Bakker onderzoek een jaar onderzoek deed. Lees hier meer over de resultaten.

Onderzoek naar zon op water

Inmiddels is er een nieuw onderzoek van het TKI Deltatechnologie project Zon op Water. De uitvoerders zijn Deltares, NIOO-KNAW, GroenLeven, Witteveen+Bos, Evides, Indymo, Adamant Solar, Rijkswaterstaat, STOWA, Sovon Vogelonderzoek en Hanzehogeschool. Het doel: zien wat de directe en indirecte effecten van zonnepanelen op water zijn.

“We kijken naar de effecten op de waterkwaliteit, ecologisch functioneren en naar de effecten op vogels en vleermuizen. Deze kennis is nodig om de inrichting en het beheer van zonneparken te optimaliseren en goede afwegingen te maken bij vergunningverlening. De noodzakelijke nieuwe kennis wordt verkregen door uitgebreide metingen van biodiversiteit en waterkwaliteit bij bestaande zonneparken, aangevuld met modellering en kennis over het functioneren van specifieke systemen,” aldus de uitvoerders.

Openbare kennisbank

De monitoringsdata van het project worden opgeslagen in een openbaar toegankelijke kennisbank. Zo is de informatie voor iedereen toegankelijk. Wat ook bekeken wordt bij dit project: het ontwerp van zonnepanelen op water dat het ecosysteem zo min mogelijk belast. Zo worden de energiebronnen duurzaam én goed voor de omgeving.

Meer nieuws