Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Column Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven

Zonne-energie blijvende hoeksteen van de energietransitie

Geplaatst op 31 mei 2022

Column | Zonne-energie is dé hoeksteen en accelerator van de Nederlandse energietransitie. Het levert nu en in de toekomst een essentiële bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen. Zo werd er afgelopen jaar 25 procent meer stroom opgewekt met zonnepanelen. Tevens maakt zonne-energie ons sneller onafhankelijk van Russisch gas en de energietransitie haalbaar en betaalbaar. Minister Rob Jetten erkent de belangrijke bijdrage van zonne-energie en bevestigt in zijn Zonnebrief dat de realisatie daarvan versneld moet worden.

 Nederland heeft in 2030 tot twee keer zoveel duurzame elektriciteit nodig dan aanvankelijk gedacht. De industrie moet elektrificeren of overstappen op groene waterstof, er komen meer elektrische auto’s bij en ook de gebouwde omgeving zal meer elektriciteit gaan gebruiken. TNO spreekt in scenario’s voor 2050 zelfs over een stroomvraag die drie tot vijf keer zo hoog ligt dan nu. Zonne-energie kan daarin een essentiële rol spelen omdat het snel te installeren is, relatief goedkoop is en een bewezen techniek is. Door de grote duurzaamheidsuitdaging waar we voor staan, kunnen we geen opties uitsluiten. Naast zonne-energie op daken blijven grondgebonden zonnesystemen hard nodig.

 Belangrijk is hoe dat wordt toegepast in een klein land als Nederland. GroenLeven is al 10 jaar marktleider in zonne-energie en gespecialiseerd in dubbelfuncties. Op daken, drijvend op water, boven fruit, als carport, op een luchthaven. Geen uitdaging is ons te groot. En met resultaat: onze zonnepanelen voorzien meer dan 300.000 huishoudens van groene stroom. We voelen ons dan ook gesterkt in de keuze van het kabinet om multifunctioneel ruimtegebruik voor grondgebonden zonne-energie te stimuleren. Het nadeel van dubbelfuncties is dat ze kostbaarder zijn. Dit wordt ook aangehaald in de Zonnebrief. Om deze toepassingen van multifunctioneel ruimtegebruik te versnellen is extra stimulans noodzakelijk. Daarnaast kan multifunctioneel ruimtegebruik ook minder intensief worden toegepast door de combinatie te zoeken met batterijopslag, kleinvee, klimaatadaptatie en stimulans van natuurherstel en biodiversiteit. Zo kan het bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis én de biodiversiteitscrisis.

 Het verplicht stellen van zonne-energie op grote nieuwbouwdaken is een belangrijke en broodnodige beslissing. In de praktijk komen wij grote uitdagingen tegen. Zo moeten veel daken verstevigd worden om panelen te kunnen dragen, is er sprake van asbest of is er voor veel zonnedaken geen ruimte op het net. Het is goed dat het kabinet kijkt naar de mogelijkheden om deze faalfactoren weg te nemen, maar het is ook zaak om door te pakken en daad bij woord te voegen. Zonne-energie op het dak heeft een significant betere business case nodig om de uitdagende projecten te laten renderen. Alleen zo kunnen we de uitrol van zonne-energie op het dak versnellen.

 We onderschrijven, net als minister Rob Jetten, het belang van participatie. Wij hebben veel aandacht voor participatie in onze projecten. Denk bijvoorbeeld aan het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle dat nu in volledig eigendom is van de omgeving. Maar participatie is volgens ons veel meer. Het gaat ook over zorgvuldige landschappelijke inpassing met oog voor ecologie, natuur en circulariteit. Dat is échte duurzaamheid. Dit voeren we door in alle facetten van ons bedrijf met onder andere goede recycling, een transparante supply chain en rapporteren hierover in ons Sustainability Report. We denken graag met het kabinet mee over hoe we circulariteit verder kunnen vormgeven.

 We voelen ons gesterkt in de visie van het kabinet en Minister Rob Jetten om de verdere uitrol van zonne-energie te versnellen. We maken ons wel zorgen. Willen we dat zonne-energie een belangrijke rol blijft spelen in de energietransitie, dan is het oplossen van het netcapaciteitsprobleem prioriteit één. Wij dragen daarvoor vijf oplossingen aan: opslag, het aftoppen van de pieken van zonne-energie, het combineren van zonne-energie met windenergie, het verschuiven van de stroomvraag en het opzetten van energiehubs waar de opgewekte stroom direct gebruikt wordt zonder dat gebruik wordt gemaakt van het algemene elektriciteitsnet. Tevens is het van belang dat de opwek van duurzame energie en het transport daarvan op het net niet ten koste mag gaan van de elektriciteitsafname. Dit brengt onze doelstellingen en energieonafhankelijkheid in gevaar. Daarom is het van belang dat we intensief blijven samenwerken en van elkaar blijven leren. Overheden, netbeheerders, omwonenden en ontwikkelaars van duurzame energie. Alleen zo kunnen we het potentieel van zonne-energie in ons land benutten en daarmee bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. GroenLeven is er klaar voor.

Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven

Meer nieuws