Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

Zonnepark Dokkum officieel geopend

Geplaatst op 28 oktober 2022

Op woensdag 26 oktober is het eerste zonnepark van Dokkum officieel geopend. Het door GroenLeven gerealiseerde ‘sinnepark’ wekt met 32.000 panelen groene stroom op voor ruim 5.000 huishoudens, ongeveer 80 procent van Dokkum. Burgermeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân en Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven openden het zonnepark met de aansluiting van de symbolische groene stekker.

De gemeente Noardeast-Fryslân wil in 2030 maar liefst 70 procent van alle energie duurzaam opwekken. Burgemeester Johannes Kramer: “Dit is een mooie slag in de verduurzaming van Dokkum en de gemeente. Het park grenst aan het industrieterrein van Dokkum en valt daardoor nauwelijks op. Daarnaast is het park landschappelijk mooi ingepast en wordt er nauw samengewerkt met Fugelwacht Dokkum. Ook is er aandacht geweest voor participatie en lokaal eigenaarschap. Dit zonnepark is een voorbeeld van hoe het wél moet, in plaats van hoe het niet moet.”

Aandacht voor natuur

Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven: “Het ‘sinnepark’ Dokkum is een schoolvoorbeeld van een echt energielandschap. Een zonnepark grenzend aan industrie, rijk aan groen, naast een watergang met groenstrook, wadi’s en een appelboomgaard. We hebben veel groen aangebracht rondom het park om het zo goed mogelijk op te laten gaan in de omgeving. En ook om de biodiversiteit te ondersteunen. Een zonnepark dat een echte aanwinst is voor zowel mens, natuur én maatschappij.”

Rondom het zonnepark is een wandelpad van 3 kilometer aangelegd. Het pad leidt langs een, door GroenLeven aangelegde, boomgaard met verschillende fruitrassen, waaronder het oud-Friese appel-ras Dokkumer Nije. De waterstand op het perceel is verhoogd, waardoor zogeheten plas-dras stukken worden gecreëerd. Deze plas-dras stukken zorgen voor een betere leefomgeving voor de weidevogels in het gebied. Het hekwerk rondom het veld is ingegraven, waardoor roofdieren niet bij vogels komen die zich nestelen tussen het zonnepark. Samen met de vogelwacht in Dokkum wordt er in de gaten gehouden hoe het zit met de vogelpopulatie rondom het zonnepark. Weeda: “De grond en omgeving onder en rond het zonnepark zal in de komende 30 jaar rust hebben. We kijken er erg naar uit hoe de flora en fauna zich de komende jaren zal ontwikkelen.”

Lokale participatie

Het zonnepark is in juni 2022 aangesloten op het elektriciteitsnet. Een deel van 1.200 panelen van het zonnepark is afgesplitst en zal worden overgedragen naar lokaal eigendom, zodat de directe omgeving er gebruik van kan maken.

Veel lokale partijen zijn betrokken geweest bij de realisatie van het zonnepark. Ondernemersvereniging Dokkum was een belangrijke katalysator tijdens de realisatie van het zonnepark.  Ensel staalconstructies heeft een grote bijdrage geleverd tijdens de bouw en sociale werkplaats NEF heeft de bijenhotels gemaakt die de biodiversiteit op het park bevorderen. Er was een nauwe samenwerking met Beldock voor duurzamer transport van en naar Rotterdam. Stad Land Water was betrokken voor advies en begeleiding rond de bouw en tijdens de bouw waren Van der Gang Dokkum, Probo Dokkum, Avitec, AEX Sneek en Noppert beton Burgum betrokken. Ook zullen lokale ondernemers betrokken blijven bij het zonnepark. De schoonmaak van de panelen wordt door Dokwurk verzorgt en het groen op en rond het park wordt duurzaam onderhouden door zorgboerderij Postma-Kroodsma.

Meer nieuws