Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Opdrachtgever Gemeente Druten
Locatie Deest
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Op de Uivermeertjes, een zandwinplas bij Deest in de gemeente Druten, drijft iets bijzonders: een zonnepark van GroenLeven. Het drijvend zonnepark de Uivermeertjes wekt genoeg groene stroom op voor ruim 8.000 huishoudens. Het park is een mooie groene stap, die de regio vooruit helpt in de energietransitie.

Drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Energieneutraal Druten

De gemeente Druten wil bijdragen aan de Klimaatdoelstellingen. De ambitie is in 2018 vastgelegd in de routekaart “Energieneutraal Druten 2040”. Hierin spreekt de gemeente de voorkeur uit voor zon als bron van duurzame energie.

In het dichtbevolkte Nederland is dichtbevolkt is ruimte vinden nog wel eens een uitdaging. Nieuwe energiebronnen als wind en zon, maar ook woningbouw, bedrijfsterreinen, agrarische gronden en natuur moeten hun plek vinden. De gemeente en GroenLeven zijn daarom gegaan voor slimme ruimtelijke oplossingen zoals dubbelfuncties. Die natuurlijk wel goed in het landschap moeten passen.

water rond panelen

Stimuleren van de omgeving

GroenLeven stelt geld beschikbaar aan een lokaal gebiedsfonds. Het geld is bedoeld om de leefbaarheid en verduurzaming van de omgeving te bevorderen. Ook levert GroenLeven een financiële bijdrage aan Sponsor Commissie Deest, die alle verenigingen uit het dorp financieel ondersteunt, en aan natuurfonds SBNL. Het dorpshuis van Deest zelf krijgt van GroenLeven zonnepanelen op het dak, voor een extra duurzame boost.

Drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Ecologie & biodiversiteit bij drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Een gezonde ecologie en biodiversiteit staan voor GroenLeven centraal. Ook de inpassing van het drijvende park op de Uivermeertjes is in overleg met landschapsarchitecten en ecologen gebeurd.

techniek panelen close-up

Nieuwe technieken drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes is met een aantal nieuwe technieken tot stand gekomen. Door de constructie kunnen licht en lucht bij het wateroppervlak komen. Het zonnepark is verbonden aan het inkoopstation via één kabel die gedeeltelijk onder water loopt. Zo wordt ander gebruik van het meer niet gehinderd. De ervaring leert dat onze drijvende parken in Nederland goed bestand zijn tegen zwaar weer en stormen.

Bijzonderheden

  • Het drijvend zonnepark is aan de bodem van de plas verankerd.
  • Met een verankering in de bodem wordt de flora en fauna in de oevers niet aangetast.
  • Het zonnepark is verankerd aan het diepste deel van de plas.
  • Er is voldoende ruimte tussen het zonnepark en de oevers.
  • Één kabel van het zonnepark naar het inkoopstation;
  • Omgevingsfonds voor lokale projecten op gebied van leefbaarheid en verduurzaming.
GroenLeven | Mini-documentaire over drijvende zonneparken

Gerelateerde projecten