Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

Drijvend zonnepark Oosterwolde

Locatie Oosterwolde
Grootte 5.000 - 10.000
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

In het Friese Oosterwolde is een unieke innovatie te zien. Bij dit kleine dorpje heeft GroenLeven een drijvende zonnebron aangelegd op een bijzondere plek: bovenop een zandwinplas. Het drijvend zonnepark Oosterwolde geeft deze zandwinplas een unieke dubbelfunctie. Het water is nu een zandwinplas en energiecentrale in één! Het revolutionaire drijvende systeem, met meer dan 5.500 zonnepanelen, heeft een vermogen van 2,1 megawatt en levert genoeg groene stroom voor zo’n 500 huishoudens.

drijvend zonnepark oosterwolde

Dubbelfunctie

Het creëren van dubbelfuncties is belangrijk voor de energietransitie. In Nederland hebben we maar beperkt ruimte voor zonnepanelen. Daarom moeten we alle ruimte die we hebben efficiënt benutten. Met innovaties als dit drijvend zonnepark bijvoorbeeld.

Met dubbelfuncties als drijvende zonneparken snijdt het mes aan twee kanten. Eén: de bestaande ruimte die we hebben in Nederland wordt efficiënt ingezet voor zonne-energie. Dit is een belangrijke stap vooruit naar een groene toekomst.

Twee: wanneer we zandwinplassen en andere binnenwateren combineren met zonnepanelen, hoeven we hiervoor geen andere bruikbare oppervlakte in te zetten voor duurzame energie. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, kassen, boven zachtfruit – en water.

Gerelateerde projecten