Sinnewetterstof
Zonne-energie omzetten naar waterstof om elektriciteitsnet te ontzien

Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plaatsen vol. In rap tempo worden er zonnebronnen ontwikkeld die allemaal hun aandeel duurzame energie aan het elektriciteitsnet willen leveren. Het elektriciteitsnet is niet ontworpen op dit grootschalige aanbod, voornamelijk niet in gebieden waar veel ruimte is. Dat zou betekenen dat u geen project kunt realiseren op een plaats waar wel zonne-energie mogelijk is. Het netcongestievraagstuk vraagt dus om oplossingen waarmee je flexibiliteit creëert, om zo de opmars van hernieuwbare energiebronnen te kunnen accommoderen. Zo kunnen we door blijven werken aan de energietransitie.

Daarom heeft GroenLeven de handen ineengeslagen met netwerkbedrijf Alliander voor de ontwikkeling van een pilotinstallatie die duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in groene waterstof: project Sinnewetterstof. Zo kan in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is, toch grootschalige zonne-energie gerealiseerd worden. Met een elektrolyser wordt zonne-energie omgezet in waterstof, op momenten dat er een overschot aan zonne-energie wordt teruggeleverd aan het net. Zo kan de duurzaam opgewekte energie in duurzame vorm lokaal opgeslagen worden. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit.

Samenwerken

GroenLeven en Alliander zullen de installatie gezamenlijk ontwikkelen en plaatsen bij het zonnepark in Oosterwolde. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf, Holthausen Energy Points en New Energy Coalition bieden de ruimte en mogelijkheden om dit project te realiseren en om de waterstof te kunnen transporteren. Naar verwachting kan de installatie in de eerste helft van 2021 gebruikt worden.