Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Zonnepark Ouwsterhaule

Zonnepark Ouwsterhaule

Locatie Ouwsterhaule
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

One man’s trash is another man’s treasure. Dat neemt GroenLeven letterlijk door op een oude vuilstortplaats bij het Friese Ouwsterhaule een zonnepark te realiseren. De vuilstortplaats uit de jaren ’80 krijgt met het zonnepark van bijna 36.000 zonnepanelen een duurzame dubbelfunctie. Met een uitgebreid landschappelijk plan zorgt GroenLeven ervoor dat zonnepark Ouwsterhaule naadloos in de omgeving past.

Landschappelijk plan zonnepark Ouwsterhaule

Bij de komst van een zonnepark van GroenLeven is inpassing in het landschap belangrijk. Daarom heeft GroenLeven in samenwerking met Buro Stad en Land een plan opgesteld om het zonnepark goed op te laten gaan in de omgeving, met aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Zo willen we ons in Ouwsterhaule focussen op het versterken van de vegetatie onder het zonnepark in verband met de oude stortplaats. Dit willen we doen door onder de panelen klavermengsels te zaaien die goed wortelen voor het leven onder de bodem.

Zonnepark Ouwsterhaule

Daarnaast hebben we gekeken naar de rest van het landschap om het park heen en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk aansluiting te vinden. Zo gaan we bijvoorbeeld rond het park een oever met rietkragen, wilgenstruwelen en bloemrijke randen van minimaal 5 meter breed realiseren, zodat het park niet duidelijk zichtbaar is in de omgeving.

Bekijk hier de visualisatie van het zonnepark.

Lokale samenwerking

GroenLeven vindt het belangrijk dat de komst van een zonnepark de lokale omgeving ook ten goede komt. Daarom hebben we al in een vroeg stadium contact gezocht met Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën. Vanuit de lokale betrokkenheid is veel informatie gekomen voor de uitwerking van het project. Zo gaven de omwonenden aan dat zij geen zonnepanelen op de “bult” van de vuilstort willen. Dit heeft GroenLeven daarom verwerkt in het uiteindelijke plan.

 

Bijzonderheden

  • Uitgebreide aandacht voor landschappelijke inpassing met een landschappelijk plan
  • Lokale samenwerking met het Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën
  • Extra focus op het versterken van bodemkwaliteit van de oude vuilstort

Gerelateerde projecten