Drijvend zonnepark Nij Beets
Plus op de plas

GroenLeven heeft een drijvend zonnepark op de zandwinplas van Van der Wiel B.V. in Nij Beets, in de gemeente Opsterland gerealiseerd. Met ruim 33.000 zonnepanelen levert het zonnepark genoeg groene stroom voor zo'n 4.000 huishoudens.

Uniek systeem

Het drijvende systeem, door GroenLeven zelf ontwikkeld, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van bodemverankering met speciale klapankers, waardoor ankers niet aan de wal bevestigd hoeven te worden. 

Inpassing

Van de huidige 40 hectare water is ongeveer 9 hectare voorzien van zonnepanelen. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinput en er voldoende ruimte blijft tot aan de oevers. Daarmee wordt de flora en fauna ontzien. Ook wordt er door een ecologisch bureau onderzoek gedaan naar hoe ecologie verder gestimuleerd kan worden.

Participatie

In samenspraak met Van der Wiel B.V., Gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang Nij Beets en Energiecoöperatie Krigel is ervoor gekozen om een gebiedsfonds op te richten. In dit gebiedsfonds wordt een financiële bijdrage gestort ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving Nij Beets. Zo komt de komst van de duurzame energiebron ten goede van de hele omgeving, de hele gemeenschap.

Overzicht gegevens

  • ruim 33.000 zonnepanelen
  • 13,6 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 4.000 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 6.800 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Uniek systeem voor zoveel mogelijk licht én lucht aan het wateroppervlak
  • Vorm van het zonnepark sluit aan op natuurlijke vorm zandwinplas
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap


Aftrap bouw drijvend zonnepark Nij Beets

Impressie drijvend zonnepark Nij Beets