Drijvend zonnepark Sellingen

GroenLeven heeft een drijvend zonnepark op een voormalige zandwinplas nabij Sellingen gerealiseerd. Voor GroenLeven is dit het eerste drijvende zonnepark dat gerealiseerd is in de provincie Groningen, en dit is direct ook de grootste van Nederland en Europa, met ruim 76.600 zonnepanelen. Met de afronding van dit zonnepark heeft GroenLeven ruim 300.000 drijvende zonnepanelen hebben gerealiseerd in Nederland.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. 

Oog voor landschap en ecologie

Het drijvende zonnepark is gerealiseerd op het diepste gedeelte van de voormalige zandwinplas en is zo gesitueerd dat het zoveel mogelijk uit het zicht ligt van het recreatiegedeelte van de voormalige zandwinplas. Door het drijvende zonnepark op het diepste gedeelte te realiseren heeft het geen negatief effect op de ecologie, zo bleek uit een onderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Dit werd nog eens bevestigd door een recent onderzoek van Buro Bakker en Hanzehogeschool Groningen, dat uitgevoerd is bij twee andere drijvende zonneparken van GroenLeven.

De drijvende zonneparken van GroenLeven bevatten glas-glas panelen, die bevestigd zijn op een stabiele open constructie. Met aanvullende lichtstraten wordt er tevens extra vrij baan geboden aan licht en lucht. Zo wordt er ook bij dit drijvende zonnepark optimaal rekening gehouden met de ecologie en biodiversiteit van het water en de oevers. Voor dit drijvende zonnepark zijn nog extra voorzieningen getroffen, zoals het aanleggen van een groenwal en een oeverzwaluwwand. Verder zullen de vogelbewegingen als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming de komende 4 jaar gemonitord worden door Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers.

Goed voor de gehele omgeving

Bij de komst van een zonnepark is het belangrijk dat mens, maatschappij en natuur in de regio kunnen meeprofiteren van de duurzame impuls in de regio. Daarom draagt GroenLeven de komende 15 jaar financieel bij aan het omgevingsfonds van de gemeente Westerwolde, waarmee de regio nog verder verduurzaamd kan worden. Verder zijn diverse lokale partners betrokken geweest bij de voorbereidingen en de bouw van het drijvende zonnepark.

Ook aan het recreatiegedeelte van de plas is gedacht. Zo is er vanuit GroenLeven een speelschip geïnstalleerd op het recreatiestrand aan de zuidzijde van de plas. Aan de noordzijde van de plas, waar het zonnepark wel te zien is, zal GroenLeven een uitkijkplatform bouwen in het verlengde van het wandelpad, zodat bezoekers vanaf daar een plaats hebben om naar het zonnepark te kijken of naar het open water aan de andere zijde van het uitkijkpunt.

Overzicht gegevens

  • 76.616 zonnepanelen
  • 41,4 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 6.000 huishoudens na het eerste aansluitmoment, meer zullen later volgen

Bijzonderheden

  • Het grootste drijvende zonnepark van Europa;
  • Aandacht voor landschap en lokale gemeenschap;
  • Veel aandacht voor natuur en ecologie;
  • Omgevingsfonds, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap.