Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Sellingen
Volledig ontzorgt door GroenLeven

Drijvende zonneparken op ongebruikte wateren

Innovatieve oplossing: drijvende zonneparken

In Nederland hebben we een heleboel vierkante meters ongebruikte zandwinplassen, binnenwateren en baggerdepots. Ben jij eigenaar of stakeholder van zo’n locatie? Dan stellen we je graag voor aan onze innovatie oplossing: drijvende zonneparken.

In 2050 moet Nederland CO2- en energieneutraal zijn. Zonne-energie is onmisbaar bij het behalen van deze klimaatdoelstellingen. De overstap naar duurzame energie gaat helaas te traag, waardoor we meer zonneparken moeten realiseren. En daarmee lopen we meteen tegen een tweede uitdaging aan: de ruimte voor zonneparken is beperkt.

Een drijvend zonnepark is het perfecte voorbeeld van een innovatieve dubbelfunctie die gaat helpen bij het behalen van de duurzame doelstellingen. En daarnaast zorgen drijvende zonneparken voor extra inkomsten, verlaagt het de CO2-uitstoot en geeft het een locatie een tweede leven. Win-win-win!

Zonne-energie op water

Met een drijvend zonnepark wek je zonne-energie op, op het water. Deze vorm van energieopwekking is relatief nieuw, waardoor provincies en gemeenten streng zijn bij het verlenen van vergunningen. Een drijvend zonnepark moet namelijk ecologisch in het landschap passen en geen negatieve effecten hebben op flora en fauna.

Drijvend zonnepark Oudehaske

Bij GroenLeven merken we dat natuurorganisaties vaak huiverig zijn voor drijvende zonnepanelen, omdat deze schadelijk zouden kunnen zijn voor de natuur. Die angst nemen we weg door maximaal rekening te houden met de natuurlijke omgeving. Dit doen we onder andere door:

  • Extra ruimte tussen de zonnepanelen te bewaren, zo komt er voldoende licht bij het water.
  • Speciale drijvende verankering te gebruiken, die niet aan de wal bevestigd hoeft te worden.
  • Bootjes met biohutten aan de panelen te bevestigen. Deze stimuleren de vispopulatie.

Drijvend zonnepark met lokaal eigenaarschap

In het Klimaatakkoord het de overheid de ambitie uitgesproken om een zonnepark voor minimaal 50% in lokaal eigendom te laten zijn. Voor onze projecten vertaalt zich dat door naar een duurzaamheidsbeleid passend bij de gemeente waar het water in gelegen is.

Marike Hoekstra, een van de projectontwikkelaars van GroenLeven, vertelt: bij ons zonnepark in Beilen hadden we de ambitie om met dit drijvende zonnepark handen en voeten te geven aan de Regionale Energie strategie in Drenthe. Dit betekent dat het zonnepark bijdraagt aan de vergroening van stroom. We hebben hier samen met de gemeente en de provincie een stap extra gezet, om te komen tot lokaal eigendom van het zonnepark.

Ook op de Bomshofsplas in Zwolle hebben we een drijvend zonnepark gerealiseerd wat nu eigendom is van de lokale bewoners.

 

Geweldig dat we het (toen, red.) grootste drijvende zonnepark van Europa overdragen aan de lokale gemeenschap. Dit zonnepark is dé verwezenlijking van het Klimaatakkoord. Enerzijds de dubbelfunctie die wordt toegepast door industriewater te combineren met zonnepanelen mét aandacht voor ecologie en anderzijds het lokale eigenaarschap.
Siebren Zijlstra, CFO GroenLeven

Werkwijze van GroenLeven

Kies je voor een drijvend zonnepark van GroenLeven, dan nemen we de volledige communicatie op ons. We betrekken je vanaf dag 1 bij de plannen en helpen je met het maken van de juiste keuze, zoals het kopen of het huren van zonnepanelen.

Voorbereiding

Klaar voor de start? We beginnen met het uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek voor uw waterpartij.

Vergunningsverlening

Voor het realiseren van een drijvend zonnepark zijn er vergunningen nodig. Samen zorgen we ervoor dat alle benodigde vergunningen aangevraagd worden.

SDE-subsidie

Zijn de vergunningen verleend? Fijn! Dan kunnen we nu SDE-subsidie aanvragen voor uw toekomstige bron van duurzame energie.

Bouw

SDE-subsidie is verleend, vergunningen zijn goedgekeurd en alle benodigde onderzoeken op locatie zijn met succes afgerond. Wij zijn er klaar voor. U ook? Dan starten we de bouw.

Duurzame energie opwekken

Het drijvende zonnepark is klaar, aangesloten en wekt nu duurzame energie op. Dat is een glas champagne waard! GroenLeven kan na deze fase voorzien in de onderhoud en monitoring van het park.

Bij GroenLeven kun je namelijk op verschillende manieren profiteren van extra inkomsten uit een drijvend zonnepark. Verhuur bijvoorbeeld risicoloos je locatie voor een zonnepark. Dat levert je elke maand stabiele extra inkomsten op. Bovendien kun je de plas nog steeds inzetten voor andere doeleinden.

Een zonne-installatie kopen voor een drijvend zonnepark kan ook. Dit is financieel zeer aantrekkelijk. Door subsidies, besparingen op je energiekosten en terugverkopen van stroom verdien je zonnepanelen in 7 jaar, terwijl ze wel 30 jaar meegaan. Je maakt al snel winst.

Ook bieden we omwonenden de mogelijkheid om financieel te profiteren van het zonnepark. Bijvoorbeeld met de aanschaf van aandelen en het leveren van lokaal opgewekte stroom. Door samen te werken vinden we elkaar. En blijken doelen, wensen en ambities vrijwel altijd verenigbaar.

Drijvende zonneparkprojecten: zij gingen je voor

Veel gegeven antwoorden

Wat is een drijvend zonnepark?
Naast zonnepanelen op daken, parkeerplaatsen, grond en vuilstorten is zonne-energie opwekken op water erg interessant. Dit realiseren we door zogenaamde drijvende zonneparken: zonneparken die op water ‘drijven’ door middel van bootjes. Deze vorm van zonnepanelen geeft vele ongebruikte (maar ook actieve) zandwinplassen, binnenwateren en baggerdepots toegevoegde duurzame energie waarde en een unieke functie.
Wat zijn de voordelen van een drijvend zonnepark?
  • Je verduurzaamt jouw bedrijfsvoering;
  • Je onderneemt maatschappelijk verantwoord;
  • Je creëert extra waarde en multifunctioneel gebruik voor de zandwinplas;
  • Je levert een belangrijke bijdrage aan energietransitie;
  • Je profiteert van de kennis en kunde van GroenLeven en een uniek en veilig zonne-energiesysteem op uw water.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij drijvende zonneparken?
GroenLeven besteedt veel aandacht aan biodiversiteit en het milieu, en dat is niet anders bij een drijvend zonnepark. Met het installeren van zogenaamde biohutten (lees: vishotels) aan de rand van het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem in plaats van de oevers wordt de flora en fauna in de oevers (waar vaak het meeste leven zit) niet belast. Ook wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar hoe de natuur rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Daarnaast zorgt de constructie van het drijvende zonnepark ervoor dat er voldoende licht kan doordringen, lucht kan circuleren en water kan doorstromen. Uit een recent onderzoek van Hanzehogeschool Groningen (2021) bij de Bomhofsplas in Zwolle blijkt dat het zuurstofgehalte onder de drijvende zonnepanelen op industriële zandwinplas op een goed niveau blijft, net als in het omringende water. Dit komt omdat de wind het wateroppervlak onder de panelen nog goed kan bereiken. Net als het zonlicht, zo blijkt uit de onderwaterbeelden. Ook toonde het onderzoek aan dat de waterkwaliteit gelijk is aan de kwaliteit die normaliter in diepe plassen wordt waargenomen. Het zonne-energiesysteem werkt niet beperkend voor de vorming van een zogenaamde spronglaag in het water. Een spronglaag is de grens tussen twee waterlagen met verschillende temperaturen of dichtheden. Deze is bepalend voor de ecologische processen onder het wateroppervlak van diepe plassen.
Hoe kan ik participeren in een (drijvend) zonnepark?
Dit is mogelijk door bijvoorbeeld met aandelen eigenaar te worden, te profiteren van een gebiedsfonds of via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).Ook is het mogelijk om een drijvend zonnepark na realisatie in lokaal eigendom te beheren zoals bij het drijvend zonnepark Bomhofsplas. Het drijvende zonnepark, gerealiseerd en aangesloten begin 2020, is lokaal eigendom van Energiefonds Overijssel. De opgewekte stroom wordt via energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden. Ook hebben Zwolse huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om mee te investeren in het drijvende zonnepark en zo mee te profiteren van de opbrengsten.
Wie verzorgt het onderhoud na de realisatie van het drijvende zonnepark?
GroenLeven blijft ook na de realisatie van het zonnepark betrokken. Met partners uit de omgeving van het zonnepark voorzien wij in het onderhoud en de monitoring van het zonnepark en het omliggende terrein.Hoe vaak vindt er onderhoud plaats? Hoe vaak onderhoud plaatsvindt hangt af van een aantal factoren. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het onderhoudscontract, en welke onvoorziene incidenten gebeuren er tijdens de operationele fase van het zonnepark?Het zonnepark wordt op afstand gemonitord. Op basis daarvan kunnen onvoorziene incidenten geconstateerd worden, die dan opgelost worden door het lokale onderhoudsteam van GroenLeven. Ook wordt vaak preventief onderhoud uitgevoerd om incidenten te voorkomen. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar.