Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Drijvend zonnepark Sellingen
Een drijvend zonnepark van GroenLeven

Drijvend rendement maken

Zonneparken op het water

We starten met een feitje: zonne-energie is onmisbaar bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. In 2050 moet Nederland namelijk nagenoeg CO2- en energieneutraal zijn. Dit halen we niet zonder groene-energie grootschalig te produceren.  De overstap op deze duurzame energie gaat echter te traag. En dat betekent dat we meer zonne-energie moeten realiseren.

Ander feit: de ruimte die we hebben voor het opwekken van groene energie is beperkt. Zonnedaken en zonneparken worden in een razend tempo gebouwd, maar dit zal niet voldoende zijn. Daarom realiseren we bij GroenLeven drijvende zonneparken. Oftewel: zonneparken op het water.

Drijvende zonnebootjes

“Wat voor water dan?” horen we je denken. Zandwinplassen, binnenwateren en baggerdepots zijn het antwoord. In Nederland hebben we duizenden ongebruikte wateren zoals deze, die uitermate geschikt zijn voor een drijvend zonnepark.

Door gebruik te maken van zonnepanelen op drijvende bootjes geven we een locatie een unieke nieuwe functie. Daarnaast verdien jij geld met zonne-energie, compenseer je voor CO2-uitstoot en loop je voorop in verduurzaming. Een win-win!

Drijvend zonnepark de Uivermeertjes

Rendement maken door te drijven

Bij het realiseren van een drijvend zonnepark ontzorgt GroenLeven jou volledig. Zo vragen we onder andere subsidies aan, regelen we vergunningen en creëren en vergroten we draagvlak. Wij doen al het werk, zodat jij profiteert van stabiele inkomsten per jaar voor het beschikbaar stellen van het water. Klinkt goed, toch? Zullen we samen de wereld verduurzamen?

Drijvende zonneparken: zij gingen je voor

Die zandwinplas lag daar maar te liggen, er is weinig natuurwaarde en recreëren doe je er ook niet. Daarom vond ik het een zinvolle bezigheid om hier zonnepanelen op te leggen.
Gert Jan Broekroelofs, Buurman van drijvend zonnepark Kloosterhaar

Hoe zit het nou echt met flora en fauna?

Bij het realiseren van duurzame energiebronnen krijgen we vaak de vraag hoe het zit met flora en fauna, met de biodiversiteit. Het antwoord wat wij altijd meteen geven is: we willen oprecht het goede doen. Dat betekent oog hebben voor de omgeving, mensen, natuur en het milieu. Dit geldt natuurlijk ook voor onze drijvende zonneparken. Daarom:

  • Maken we gebruik van glas-glas panelen, die veel licht doorlaten;
  • Wisselen we panelen af met een lichtstraat van een halve meter;
  • Plaatsen we panelen boven het water, en niet erop, om luchtcirculatie ruimte te geven;
  • Installeren we biohutten voor het stimuleren van de vispopulatie en ecologie in het water;
  • Verankeren we de installatie in de bodem, waardoor maar één kabel aan land komt en de oevers vrij blijven.
In deze mini-documentaire vertelt onze projectleider Willem Biesheuvel je tot in detail over het gerealiseerde drijvende zonnepark op Bomhofsplas in Zwolle.

Veel gegeven antwoorden

Wat is een drijvend zonnepark?
Naast zonnepanelen op daken, parkeerplaatsen, grond en vuilstorten is zonne-energie opwekken op water erg interessant. Dit realiseren we door zogenaamde drijvende zonneparken: zonneparken die op water ‘drijven’ door middel van bootjes. Deze vorm van zonnepanelen geeft vele ongebruikte (maar ook actieve) zandwinplassen, binnenwateren en baggerdepots toegevoegde duurzame energie waarde en een unieke functie.
Hoe kan ik participeren in een (drijvend) zonnepark?
Dit is mogelijk door bijvoorbeeld met aandelen eigenaar te worden, te profiteren van een gebiedsfonds of via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Ook is het mogelijk om een drijvend zonnepark na realisatie in lokaal eigendom te beheren zoals bij het drijvend zonnepark Bomhofsplas. Het drijvende zonnepark, gerealiseerd en aangesloten begin 2020, is lokaal eigendom van Energiefonds Overijssel. De opgewekte stroom wordt via energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden. Ook hebben Zwolse huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om mee te investeren in het drijvende zonnepark en zo mee te profiteren van de opbrengsten.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij drijvende zonneparken?
GroenLeven besteedt veel aandacht aan biodiversiteit en het milieu, en dat is niet anders bij een drijvend zonnepark. Met het installeren van zogenaamde biohutten (lees: vishotels) aan de rand van het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem in plaats van de oevers wordt de flora en fauna in de oevers (waar vaak het meeste leven zit) niet belast. Ook wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar hoe de natuur rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Daarnaast zorgt de constructie van het drijvende zonnepark ervoor dat er voldoende licht kan doordringen, lucht kan circuleren en water kan doorstromen. Uit een recent onderzoek van Hanzehogeschool Groningen (2021) bij de Bomhofsplas in Zwolle blijkt dat het zuurstofgehalte onder de drijvende zonnepanelen op industriële zandwinplas op een goed niveau blijft, net als in het omringende water. Dit komt omdat de wind het wateroppervlak onder de panelen nog goed kan bereiken. Net als het zonlicht, zo blijkt uit de onderwaterbeelden. Ook toonde het onderzoek aan dat de waterkwaliteit gelijk is aan de kwaliteit die normaliter in diepe plassen wordt waargenomen. Het zonne-energiesysteem werkt niet beperkend voor de vorming van een zogenaamde spronglaag in het water. Een spronglaag is de grens tussen twee waterlagen met verschillende temperaturen of dichtheden. Deze is bepalend voor de ecologische processen onder het wateroppervlak van diepe plassen.
Wat zijn de voordelen van een drijvend zonnepark?
  • Je verduurzaamt jouw bedrijfsvoering;
  • Je onderneemt maatschappelijk verantwoord;
  • Je creëert extra waarde en multifunctioneel gebruik voor de zandwinplas;
  • Je levert een belangrijke bijdrage aan energietransitie;
  • Je profiteert van de kennis en kunde van GroenLeven en een uniek en veilig zonne-energiesysteem op uw water.
Wie verzorgt het onderhoud na de realisatie van het drijvende zonnepark?
GroenLeven blijft ook na de realisatie van het zonnepark betrokken. Met partners uit de omgeving van het zonnepark voorzien wij in het onderhoud en de monitoring van het zonnepark en het omliggende terrein. Hoe vaak vindt er onderhoud plaats? Hoe vaak onderhoud plaatsvindt hangt af van een aantal factoren. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het onderhoudscontract, en welke onvoorziene incidenten gebeuren er tijdens de operationele fase van het zonnepark? Het zonnepark wordt op afstand gemonitord. Op basis daarvan kunnen onvoorziene incidenten geconstateerd worden, die dan opgelost worden door het lokale onderhoudsteam van GroenLeven. Ook wordt vaak preventief onderhoud uitgevoerd om incidenten te voorkomen. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar.