Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Zandwinning op Bomhofsplas

Certificaat van erkenning voor duurzame Bomhofsplas Zwolle

Geplaatst op 05 december 2022

De zandwinning bij de Bomhofsplas in Zwolle is niet alleen een bron van zand voor woningen, maar ook een bron van schone zonne-energie, een bron van inkomsten voor lokale particuliere investeerders in het zonnepark, en een bron van nieuwe kennis over duurzame innovatie op zandwinplassen met oog voor natuur.

Dat alles is 30 november met een certificaat van erkenning bekroond bij de UEPG Sustainable Development Awards in Brussel. Partijen uit 15 landen stuurden in totaal 67 inzendingen in, voor 9 verschillende categorieën. De inzending van zandwinner Dekker Groep betrof de categorie ‘environmental best practice’.

Bron van bouwgrondstof

Uit de Bomhofsplas bij Zwolle wint Dekker Groep zand als bouwgrondstof. Het zand wordt gedolven met een innovatieve autonome zandzuiger op groene stroom. Ook de klasseerinstallatie die het zand in klassen van grof tot fijn verdeelt werkt op groene stroom.

Bron van groene stroom

Op de zandwinplas ligt het Zonnepark Bomhofsplas van 18 hectare (ruim 26 voetbalvelden), dat GroenLeven op de plas ontwikkelde. Tijdens de aanleg was het het grootste drijvende zonnepark van Europa. Het biedt stroom voor 7.000 huishoudens. Door zandwinplassen en andere binnenwateren een dubbelfunctie te geven met zonnepanelen blijft andere bruikbare grond gespaard. Dit sluit aan bij de GroenLeven-filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water.

Het zonnepark is ontwikkeld met oog voor natuur: het ligt op het diepste deel van de plas en laat licht en lucht door voor de inmiddels aanwezige waterecologie. Bio-hutten langs de randen bieden een voedselrijke veilige schuilplaats voor jonge visjes. Dat zijn korven met substraat waar waterleven zich in ontwikkelt.

Bron van inkomsten voor Zwollenaren

Het park werd met investeringshulp van het Energiefonds Overijssel aangekocht door de Zwolse Energie coöperatie Blauwvinger Energie, een coöperatie van particuliere investeerders. Zo blijft de energievoorziening in lokale handen, en blijven de opbrengsten ervan ook in de lokale economie. De provincie en de gemeente verwelkomden het initiatief.

Bron van kennis en innovatie

Er zijn verschillende nieuwe technieken toegepast bij dit drijvende zonnepark. Niet alleen zijn er lichtstraten tussen de panelen, de panelen zelf laten ook licht door. Het doorlaten van licht tot het wateroppervlak ondersteunt de ecologie. Daarnaast zorgt de doorgerekende en duurzame constructie van de panelen voor veel stabiliteit, flexibiliteit en rendement. Met de regelmatige stormen in ons land geen overbodige luxe.

In de plas gebeurt veel onderzoek naar natuur in relatie tot drijvende zonneparken. Ook deed Dekker Groep onderzoek naar de mogelijkheden van aquathermie (koude en warmte uit de plas benutten in de omgeving). Dat leverde geen haalbare case op voor Zwolle, maar wel veel kennis over randvoorwaarden om een zandwinplas zo te benutten.

Meer nieuws