Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Wandelende mensen naast zonnepark Dokkum

Zonnepark Dokkum

Locatie Dokkum
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

GroenLeven heeft een zonnepark in Dokkum gerealiseerd, achter de sociale werkvoorziening NEF. Het zonnepark bestaat uit 32.000 zonnepanelen die groene stroom opwekken voor ruim 5.500 huishoudens. Lokale participatie en een goede landschappelijke inpassing staan centraal bij dit zonnepark.

Landschappelijke inpassing

Er is veel aandacht besteed aan de juiste landschappelijke inpassing. Om het park heen is een wandelpad aangelegd. Daarbij wordt een boomgaard gecreëerd met verschillende fruitrassen, waaronder het oud-Friese appel-ras Dokkumer Nije. De waterstand op het perceel is verhoogd, waardoor zogeheten plas-dras stukken worden gecreëerd. Deze plas-dras stukken zorgen voor een betere leefomgeving voor de weidevogels in het gebied. Er wordt er een hekwerk rondom het veld ingegraven. Door dit ingegraven hekwerk kunnen roofdieren niet bij vogels komen die zich nestelen tussen het zonnepark. Op het park wordt een bloemrijk mengsel ingezaaid, worden insectenhotels geplaatst en grazen natuurlijke grasmaaiers: een van de grondeigenaren laat zijn schapen op een deel van het park grazen.

Aandacht voor lokale omgeving

Het zonnepark moet toegevoegde waarde hebben voor mens, natuur en maatschappij. Aandacht voor de lokale omgeving is voor GroenLeven dan ook erg belangrijk. Een deel van zonnepark Dokkum zal dan ook in lokaal eigendom komen, zodat de omgeving kan profiteren. Verder zijn lokale partijen betrokken bij de realisatie van het zonnepark, zoals NEF, die bijenhotels levert aan het zonnepark voor een bijdrage aan biodiversiteit op het park.

Bovenaanzicht Zonnepark Dokkum

Gerelateerde projecten