Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Zonnepark Lemsterhoek

Zonnepark Lemsterhoek

Locatie Lemmer
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond

Een zonnepark achter de dijk, aan de ‘kust’ van het IJsselmeer: dat wordt zonnepark Lemsterhoek. GroenLeven is gestart met de bouw van het park, dat bij Lemmer moet komen. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom worden opgewekt voor ongeveer driekwart van Lemmer. Met zorgvuldige aandacht voor landschappelijke inpassing, lokale participatie en de toepassing op grond die niet meer gebruikt kan worden voor agrarische doeleinden, is het zonnepark een bijzondere toevoeging aan het zonne-energieportfolio van Nederland.

Landschappelijke inpassing zonnepark

Op dit grondgebied, waar je laarzen in wegzakken, kun je geen gewassen verbouwen. Door hier een zonne-energiebron te realiseren krijgt deze locatie toch een goede invulling. In overleg met de gemeente en provincie hebben wij gekozen voor een aantal natuurlijke toevoegingen aan het park, zodat het goed in het landschap past. Zo planten we aan de noordzijde rietkragen. Hier worden geen andere gewassen geplant. Uit onderzoek blijkt dat dit de aanwezige ecologie kan verstoren. Verder verzorgen we ecologische ondersteuning om het veenlandschap in stand te houden.

Zonnepark Lemsterhoek

Participatie zonnepark

Met de gemeente hebben we een participatieovereenkomst gesloten. In de overeenkomst staat dat alle omwonenden binnen een straal van 350 meter voordelig zonnepanelen en een omvormer kunnen aanschaffen. Zo kunnen zij hun eigen woning verduurzamen, dankzij een kortingsactie van GroenLeven. Verder geeft GroenLeven jaarlijks een financiële bijdrage aan het lokale duurzaamheidsfonds. Met dit geld kunnen lokale partijen de regio verder verduurzamen.

Met energiecoöperatie Gaasterland is een intentieovereenkomst gesloten voor lokale afname van groene stroom uit het park. Aan de noordzijde bouwen we een gedeelte van het zonnepark voor de energiecoöperatie. De coöperatie kan dit gebruiken om groene stroom op te wekken met eigen leden, volgens de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE, voorheen Postcoderoos). Dit gedeelte wordt met medewerking van GroenLeven voor de Energie Coöperatie Gaasterland gerealiseerd.

Overzicht gegevens

  • 58.000 zonnepanelen
  • Groene stroom voor driekwart van Lemmer

Bijzonderheden

  • Ecologische ondersteuning om het veenlandschap in stand te houden
  • Participatieregeling voor omwonenden
  • Duurzaamheidsfonds voor de regio
  • Groene stroom voor lokale regio door overeenkomst Energiecoöperatie Gaasterland

Gerelateerde projecten