Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Zonneparken Exloo
Een zonnepark van GroenLeven

Grootschalig zonnepark op 't land

Rendabele grond met groene energie

Bezit jij een locatie of een stuk grond dat nu weinig rendement oplevert? Dan heeft GroenLeven goed nieuws voor je: met een zonnepark wordt ongebruikte grond plots wel flink rendabel. En dat betekent stabiele inkomsten voor de toekomst, zonder grote investeringen. Hoe? Dat leggen we je graag uit.

De voordelen van een zonnepark

Klaar voor extra inkomsten uit zonne-energie?

Duurzaam

Een hoop duurzaam opgewekte groene energie

Hoog rendement

Een hoog rendement ten opzichte van grond zónder installatie

Fijne voordelen

Fijne voordelen voor eigenaren en omwonenden

Een zonnepark huren of leasen

Een zonnepark, anders dan een zonnedak, is een grootschalige installatie op het land. Denk daarbij aan groottes van 3 tot meer dan 100 hectare. Zo wek je veel duurzame energie op en levert je locatie meer rendement op. Maar voordat je geniet van deze voordelen, moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Want misschien wil je niet investeren in een zonnepark, maar wel genieten van extra inkomsten uit zonne-energie. Dat begrijpen we, en daarom maken we het mogelijk om een pv-installatie te huren of te leasen.

Voor het huren of leasen van een installatie heb je geen onderpand of eigen vermogen nodig. Je betaalt slechts een laag maandbedrag waarin alle werkzaamheden zijn meegerekend, en profiteert tegelijkertijd van de rendementsvoordelen van zelf groene energie opwekken.

Zonneparken Oranjepoort Emmen

Grond verhuren voor een zonnepark

Bezit je onrendabele grond of een onvruchtbare locatie? Of ben je op zoek je een dubbelfunctie met zonne-energie? Dan gaan we graag met je in gesprek over het plaatsen van een zonnepark. Maak je daarbij de keuze om jouw grond aan ons te verhuren? Dan kies je voor stabiele inkomsten, en de garantie dat wij je van A tot Z helpen. En dat betekent voor ons van eerste kennismaking, tot het keurig achterlaten van jouw grond wanneer de huurtermijn afloopt.

Zonneparken: zij gingen je voor

Ik zie de effecten van klimaatverandering om me heen, en het is mij overduidelijk. We moeten echt iets gaan doen met duurzame energie. Ikzelf ben een groot voorstander van zonne-energie: als je het goed doet, zijn het oases van rust voor de flora en fauna.
Erwin van Maanen, Ecoloog

Zorg voor flora en fauna

Bij de aanleg van een groot zonnepark op een groot stuk land krijgen we vaak de vraag of flora en fauna voldoende licht en watertoevoer krijgen. Een terechte vraag, waarbij we ook bij GroenLeven het antwoord erg belangrijk vinden.

Bij het ontwerpen van een zonnepark zorgen we ervoor dat via de achterzijde en zijkanten van de panelen de draaiende zon voldoende licht onder de panelen geeft. Zo blijven planten groeien en bloeien. De panelen geven tegelijkertijd de nodige bescherming tegen de steeds hetere zomers en felle zon. Daardoor is er ook minder verdamping van kostbaar water. Tot slot zitten tussen de panelen openingen waardoor de regen de bodem kan bereiken. Dit geldt ook voor het water dat van de panelen afstroomt.

Een zonnepark van A tot Z

Van eerste afspraak tot het opruimen van de zonnepanelen aan het einde van de looptijd: GroenLeven staat voor je klaar gedurende het hele proces.

Voorbereiding

Klaar voor de start? We beginnen met het uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek voor jouw locatie.

Vergunningsverlening

Voor het realiseren van een zonnepark zijn er vergunningen nodig. Samen zorgen we ervoor dat alle benodigde vergunningen aangevraagd worden.

SDE-subsidie

Zijn de vergunningen verleend? Fijn! Dan kunnen we nu SDE-subsidie aanvragen voor jouw toekomstige bron van duurzame energie.

Bouw

SDE-subsidie is verleend, vergunningen zijn goedgekeurd en alle benodigde onderzoeken op locatie zijn met succes afgerond. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Dan starten we de bouw.

Duurzame energie opwekken

Het zonnepark is klaar, aangesloten en wekt nu duurzame energie op. Dat is een glas champagne waard! GroenLeven kan na deze fase voorzien in de onderhoud en monitoring van het park.

Veel gegeven antwoorden

Hoe wordt de veiligheid tijdens de bouw van het zonnepark gewaarborgd?
GroenLeven stelt altijd een veiligheidsmanager aan voor een project. De veiligheidsmanager is dagelijks aanwezig om de veiligheid te waarborgen en is verantwoordelijk voor het naleven van het opgestelde Health & Safety-plan. In dit plan wordt beschreven hoe de werkzaamheden veilig uitgevoerd moeten worden. Alle verantwoordelijke autoriteiten worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Daarnaast wordt er een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) gedaan voordat er gegraven wordt, zodat ondergrondse infrastructuur tijdens de bouw intact zal blijven.
Past het niet gewoon allemaal op het dak in plaats van ook op het land?
Met meer dan 1.100 km2 aan dakoppervlakten in Nederland (van zowel van woningen als utiliteitsgebouwen) kunnen we een heel eind komen. Toch is er momenteel slechts 12% van de grootschalige daken (meer dan 1.000 m2) voorzien van zonnepanelen. Door diverse uitdagingen is het plaatsen van zonnepanelen op daken namelijk niet altijd mogelijk. Denk hierbij aan eigenaarschap (huurders en verhuurders), netcapaciteit (beschikbaar, maar ook intensiever en duurder om heel veel verschillende daken aan te sluiten i.p.v. bijvoorbeeld één zonnepark), draagkracht van diverse daken (75% van de staldaken in Nederland moeten bijvoorbeeld verstevigd worden) en verzekeringen. Wellicht past op de lange termijn het opwekken van duurzame energie allemaal op dak. Alle eerder genoemde uitdagingen zorgen ervoor dat het nodig is om nu en de komende jaren ook zonneparken te bouwen. Zonder het plaatsen van zonneparken is het niet mogelijk om op tijd de klimaatdoelen te halen en zal klimaatverandering onherroepelijk een (nog) groter effect hebben op de wereld om ons heen.
Waaruit bestaat een zonne-energieinstallatie?
Een zonne-energiesysteem bestaat standaard uit zonnepanelen, een omvormer en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast zijn bevestigingsmaterialen, transformatoren, een inkoopstation, een onderconstructie en bekabeling nodig voor de installatie.
Wat is belangrijk voor de aan te vragen vergunningen?
Bij het toekennen van een vergunning voor een zonnepark kijkt de overheid onder andere naar het landschap. Een zonnepark mag het landschap niet verstoren. Bij GroenLeven houden we daar extra rekening mee. Zo kunnen we met beplanting en wallen zonneparken en zonneweides aan het zicht onttrekken. Een goede landschappelijke inpassing van het park behoudt het karakter van het landschap. En kan het zelfs versterken. Bij GroenLeven leggen we zonneparken aan op ongebruikte en onrendabele gronden. En geven we ze graag een dubbelfunctie, door schapen te laten grazen of inheemse grassoorten te planten die de biodiversiteit versterken. Of combineren we het met bijen- en insectenhotels. Het zonnepark zelf is recyclebaar. Zo is de ecologische impact van het park minimaal.
Wie verzorgt het onderhoud na de realisatie van het park?
GroenLeven blijft ook na de realisatie van het zonnepark betrokken. Met partners uit de omgeving van het zonnepark voorzien wij in het onderhoud en de monitoring van het zonnepark en het omliggende terrein.