Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Zonnepark Lemsterhoek
Een zonnige samenwerking

Energiecoöperaties

We vinden het geweldig om te zien dat steeds meer mensen deelnemen aan energiecoöperaties om samen te zorgen voor een beter klimaat en het lokaal opwekken van energie. Dat doorzettingsvermogen is precies wat Nederland nodig heeft om stappen te zetten in de energietransitie. Lokaal staat centraal; bij GroenLeven, maar ook in het Klimaatakkoord. Samen energie opwekken is samen bouwen aan een groene toekomst.

Samen lokaal eigenaarschap realiseren

Samen kunnen we onze krachten bundelen om een duurzame impact te maken. Met lokale energie dragen we samen bij aan een schonere wereld. Kiest u met uw energiecoöperatie voor GroenLeven? Dan kiest u voor een partner in de energietransitie. GroenLeven realiseerde al eerder duurzame energiebronnen in samenwerking met onder andere Blauwvinger Energie, Nieuw Oranjepoort en Coöperatie Project De Mussels. We hebben de ervaring en expertise in huis om samen met u een duurzame energiebron te realiseren: van de vergunningsaanvraag en het ontwerp tot de bouw en het onderhoud.

Samen met uw energiecoöperatie zorgen we voor een lokaal gedragen zonne- of windpark. Dat doen we met elkaar en met de omgeving. Met als uitgangspunt: van elkaar leren, een beroep op elkaar kunnen doen en zoveel mogelijk mensen meenemen in de energietransitie.

Energiecoöperatie aan het woord

Rommert Stellingwerf

Allebeide hadden we de sterke ambitie om het eigendom van dit zonnepark lokaal onder te brengen, minimaal 50%, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. Al redelijk vroeg zaten we aan tafel met BayWa r.e./GroenLeven, en daarna hebben we gezamenlijk het proces doorlopen, met een succesvolle afloop: de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie is samen met onze financier Fûns Skjinne Fryske Enerzjy trotse eigenaar van het drijvende zonnepark bij Oudehaske. Écht duurzame energie voor de lokale omgeving.
Rommert Stellingwerf, Voorzitter en penningmeester
Portret Rommert Stellingwerf
Kiezen voor GroenLeven? Dat betekent dat u kiest voor een betrouwbare en ervaren partner.

GroenLeven als partner

>10 jaar

Meer dan 10 jaar marktleider in het realiseren van zonneparken

150 professionals

Ervaren team van meer dan 150 professionals met alle disciplines in huis

>1000 projecten

Meer dan 1.000 energiebronnen met lokale footprint gerealiseerd

Zonnepark op land met reiger

Natuurlijk samen

De komst van een zonnepark betekent een stap naar een duurzamere wereld. GroenLeven kijkt bij de realisatie van een zonnepark goed naar landschappelijke inpassing, om de natuurlijke waarden van de locatie zo goed mogelijk te ondersteunen.

GroenLeven doet goed voor:

De natuurlijke omgeving

  • Samenwerken met energiecoöperaties, landschapsarchitecten, ecologen, gemeentes en provincie;
  • Biodiversiteit stimuleren met bijvoorbeeld insectenhotels en bloemrijke grassoorten;
  • Gebiedseigen planten behouden en terugbrengen.
Lokale participatie

De lokale bevolking en ondernemers

  • Samenwerken met lokale ondernemers;
  • Lokale economie stimuleren;
  • Omwonenden mee laten praten over de inpassing in de omgeving;
  • Omwonenden mee laten profiteren van het zonnepark.

Met participatiemogelijkheden, lokale samenwerking en de juiste landschappelijke inpassing, doet de komst van een zonnepark nog veel meer goed dan het enkel opwekken van schone, hernieuwbare energie. Dat noemen wij natuurlijk samenMeer weten over natuurlijk samen?

Energiecoöperatie aan het woord

Kees de Vries

“Dankzij de positieve houding van GroenLeven konden wij het grootste drijvende zonnepark van Europa op de Bomhofsplas in Zwolle overnemen. Kansen zien en creëren en lokaal initiatief nemen; zo zorgen we ervoor dat duurzame energie de regio ten goede komt. Iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken, maar je moet vooral samenwerken. Als we het samen oppakken zoals we bij de Bomhofsplas hebben gedaan, is iedereen een winnaar.”
Kees de Vries, voorzitter Blauwvinger Energie
Drijvend zonnepark Bomhofsplas

Meer weten?

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de mogelijkheden voor een duurzame energiebron voor uw energiecoöperatie.

Projecten