Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

© 2023 groenleven.nl

zonnepark ureterp natuur

Zonnepark met lokale footprint

Lokaal eigenaarschap

We vinden het geweldig om te zien dat velen zich verenigen in een energiecoöperatie om te zorgen voor een beter klimaat, lokale opwek van energie en een groene portemonnee. Dat doorzettingsvermogen is precies wat Nederland nodig heeft om stappen te zetten in de energietransitie. Lokaal staat centraal, bij GroenLeven, maar ook in het Klimaatakkoord. Duurzame energie gaan we nog meer lokaal en samen opwekken. GroenLeven ondersteunt omwonenden daarom graag bij het oprichten van een lokale energiecoöperatie.

drijvend zonnepark sekdoornse plas

Een zonnige samenwerking

Een 50% eigendomsregeling betekent idealiter dat de verschillende partijen kosten, opbrengsten en risico’s delen.

We zeggen ‘idealiter’, omdat we in de praktijk zien dat dit niet altijd mogelijk is. Met name kosten en risico kunnen een uitdaging zijn, gezien de investering die nodig is om zo’n park te realiseren. Graag kijken we met de (toekomstige) energiecoöperatie naar wat mogelijk is en op welke manier we de beste situatie kunnen realiseren. Met als uitgangspunt: van elkaar leren, een beroep op elkaar kunnen doen en zoveel mogelijk mensen meenemen in de energietransitie.

Kees Kuik

De energie die hier opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe.
Kees Kuik, Voorzitter Coöperatie Project de Mussels

Aandacht voor flora en fauna

Tijdens de realisatie van een zonnepark, drijvend of op het land, houden we zo veel mogelijk rekening met de flora en fauna. We besteden samen met omwonenden aandacht aan het behouden én versterken van de natuur rondom een zonnepark.

Bij drijvende zonneparken betekent dit dat we:

  • Geen zonnepark realiseren op natuurwater
  • Biohutten installeren om vispopulatie en ecologie in het water te stimuleren
  • De installatie verankeren in de bodem, zodat de oevers vrij blijven

Voor zonneparken op het land zorgen we ervoor dat:

  • Er genoeg licht onder de panelen kan komen
  • Regen de bodem kan bereiken
  • We bijenhotels plaatsen en/of kruidenrijke mengsels zaaien

Projecten van GroenLeven met energiecoöperaties

Veel gegeven antwoorden

Kan ik participeren in het zonnepark?
Ja, dit kan op verschillende manieren. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor het grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. GroenLeven streeft naar lokaal eigenaarschap en denkt graag mee met de omgeving om de juiste invulling hiervoor te vinden. De praktijk wijst uit dat de behoefte wat betreft lokaal eigenaarschap niet overal bestaat of mogelijk is. Dit is per zonnepark afhankelijk van de omgeving en de gemeente.
Hoe kan ik participeren in een (drijvend) zonnepark?
Dit is mogelijk door bijvoorbeeld met aandelen eigenaar te worden, te profiteren van een gebiedsfonds of via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Ook is het mogelijk om een drijvend zonnepark na realisatie in lokaal eigendom te beheren zoals bij het drijvend zonnepark Bomhofsplas. Het drijvende zonnepark, gerealiseerd en aangesloten begin 2020, is lokaal eigendom van Energiefonds Overijssel. De opgewekte stroom wordt via energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden. Ook hebben Zwolse huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om mee te investeren in het drijvende zonnepark en zo mee te profiteren van de opbrengsten.
Wie wordt eigenaar van het zonnepark?
Wanneer de bouw van het zonnepark is afgerond en het park op elektriciteitsnet is aangesloten, is het mogelijk dat het zonnepark wordt gekocht door een (lokale) investeerder, denk bijvoorbeeld aan een lokale energiecoöperatie met een lokaal investeringsfonds, zoals bij de Bomhofsplas in Zwolle. GroenLeven blijft echter in veel gevallen (ook wanneer het niet haar eigendom is) betrokken bij het zonnepark voor service en onderhoud. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat GroenLeven het zonnepark in eigen bezit houdt en dat het eigenaarschap, de service en het onderhoud in eigen beheer blijft.

Meer weten over het starten van een energiecoöperatie?

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We beantwoorden graag al je vragen.

Industriedak