Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
drijvend zonnepark tynaarlo 2

Samen duurzame energie opwekken

We moeten zo snel mogelijk van fossiel naar duurzaam om verdere klimaatveranderingen tegen te gaan. Daar zijn zonneparken voor nodig. Een zonnepark heeft een grote impact op een leefomgeving, dat realiseren we bij GroenLeven heel goed. Daarom zijn er gedurende het hele proces verschillende momenten om als omwonende te participeren, zoals een inloopavond of financiële participatie. Samen realiseren we de toekomst: een duurzame energiebron voor én door de omgeving. We doen dit met succes, want omwonenden geven aan tevreden te zijn met het zonnepark in hun buurt.

Samenwerken voor een succesvol zonnepark

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. GroenLeven streeft naar lokaal eigenaarschap en denkt graag mee met de omgeving om de juiste invulling hiervoor te vinden. De praktijk wijst uit dat de behoefte wat betreft lokaal eigenaarschap niet overal heerst of mogelijk is. Dit is per zonnepark afhankelijk van de omgeving en de gemeente.

Daarom bieden we verschillende mogelijkheden van financiële participatie aan, zoals een gebiedsfonds en duurzaam ondernemen. Met een gebiedsfonds kunnen duurzame en sociaal-maatschappelijke initiatieven in de buurt worden gerealiseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan het verduurzamen van het openluchtzwembad in Exloo en drie sportverenigingen in Ureterp. Op deze manier kunnen omwonenden profiteren van een zonnepark in hun omgeving.

GroenLeven is bovendien altijd actief opzoek naar bedrijven uit de regio die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van het zonnepark. Bovendien komt de samenwerking met lokale partners komt ten goede van de lokale economie. Een mooi praktijkvoorbeeld is zonnepark Emmen Oranjepoort. Het zonnepark, gebouwd in 2019, is ontwikkeld in samenwerking met partners uit de regio. Lokale partijen verzorgden onder andere de grondwerkzaamheden, hekwerken, materialen, de totale bekabeling van het park, de aansluiting en mankracht.

Kees Kuik

De energie die hier opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe.
Kees Kuik, Voorzitter Coöperatie Project de Mussels

Gerelateerde projecten

Veel gegeven antwoorden

Hoe kan ik participeren in een (drijvend) zonnepark?
Dit is mogelijk door bijvoorbeeld met aandelen eigenaar te worden, te profiteren van een gebiedsfonds of via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Ook is het mogelijk om een drijvend zonnepark na realisatie in lokaal eigendom te beheren zoals bij het drijvend zonnepark Bomhofsplas. Het drijvende zonnepark, gerealiseerd en aangesloten begin 2020, is lokaal eigendom van Energiefonds Overijssel. De opgewekte stroom wordt via energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden. Ook hebben Zwolse huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om mee te investeren in het drijvende zonnepark en zo mee te profiteren van de opbrengsten.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij drijvende zonneparken?
GroenLeven besteedt veel aandacht aan biodiversiteit en het milieu, en dat is niet anders bij een drijvend zonnepark. Met het installeren van zogenaamde biohutten (lees: vishotels) aan de rand van het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem in plaats van de oevers wordt de flora en fauna in de oevers (waar vaak het meeste leven zit) niet belast. Ook wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar hoe de natuur rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Daarnaast zorgt de constructie van het drijvende zonnepark ervoor dat er voldoende licht kan doordringen, lucht kan circuleren en water kan doorstromen. Uit een recent onderzoek van Hanzehogeschool Groningen (2021) bij de Bomhofsplas in Zwolle blijkt dat het zuurstofgehalte onder de drijvende zonnepanelen op industriële zandwinplas op een goed niveau blijft, net als in het omringende water. Dit komt omdat de wind het wateroppervlak onder de panelen nog goed kan bereiken. Net als het zonlicht, zo blijkt uit de onderwaterbeelden. Ook toonde het onderzoek aan dat de waterkwaliteit gelijk is aan de kwaliteit die normaliter in diepe plassen wordt waargenomen. Het zonne-energiesysteem werkt niet beperkend voor de vorming van een zogenaamde spronglaag in het water. Een spronglaag is de grens tussen twee waterlagen met verschillende temperaturen of dichtheden. Deze is bepalend voor de ecologische processen onder het wateroppervlak van diepe plassen.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij zonneparken?
GroenLeven waarborgt de biodiversiteit en ecologie door bij de vormgeving van de landschappelijke inpassingsplannen diverse biodiversiteit stimulerende elementen toe te voegen in samenspraak met de omgeving. Een mooi voorbeeld is zonnepark Oosterwolde waar we samen met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Oostellingwerf vorm hebben gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Zo zijn de houtsingels en waterpartijen versterkt en natuurvriendelijke oevers aangelegd waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed bij gedijen. Andere mogelijkheden voor het stimuleren van biodiversiteit zijn het inzaaien van bloem- en kruidenrijke grasmengsels of het plaatsen van een bijenhotel. Deze stimulerende elementen zorgen voor aantrekkelijk leefgebied voor insecten (bijen, vlinders), vogels en andere fauna. Bovendien zorgen we voor voldoende lichtinval op de bodem door ruimte tussen de panelen te houden en is er aandacht voor de waterhuishouding.

Meer weten over zonneparken?

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We nemen je niet alleen tijdens het proces helemaal mee, maar ook voorafgaand leggen we je graag alles uit.

Industriedak