Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
drijvend zonnepark tynaarlo 2

Samen duurzame energie opwekken

Genieten van de voordelen van een zonnepark

Het realiseren van een zonnepark gaat niet over één nacht ijs. Naast praktische en administratieve activiteiten zien we namelijk ook vaak een emotioneel aspect. Want we weten inmiddels wel dat we zuiniger met grondstoffen moeten omgaan, en dat groene energie een mooie oplossing is. Toch staat niet iedereen direct te springen bij de realisatie van een zonnepark.

Bij GroenLeven snappen we dat erg goed. Een groene vlakte of blauw wateroppervlak veranderen in een zonnepark met zonnepanelen is niet altijd mooier. Als omwonende wil je misschien niet dagelijks tegen rijen zonnepanelen aankijken, ook al weet je dat dit bijdraagt aan verduurzaming.

.

 

zonnepark flierbelten

Samenwerken voor een succesvol zonnepark

Voor ons is een zonnepark pas succesvol wanneer het voordelig is voor omwonenden. Daarom bieden we hen de mogelijkheid om te participeren, bijvoorbeeld middels proces- of projectparticipatie. Samen realiseren we de toekomst: een duurzame energiebron voor én door de omgeving. Dit betekent dat we:

 • Samenwerken met regionale partners en investeerders
 • Omwonenden en bewoners van de locatie vragen actief mee te denken over de inpassing van het zonnepark
 • Vanaf dag 1 glashelder communiceren met alle betrokkenen

Zo zorgen we voor goede informatievoorziening, draagvlak en gevoel van saamhorigheid. Want met een lokaal zonnepark van GroenLeven versterk je de lokale economie en draag je positief bij aan je omgeving. Zo profiteert iedereen van de zon!

Samen tegen de klimaatverandering

In de praktijk merken we dat de meeste mensen graag willen bijdragen aan verduurzaming om zo klimaatverandering te stoppen. Daar hoort ook een gezonde nieuwsgierigheid bij. Want wat betekent zo’n zonnepark nou voor de buurt of voor een stad of dorp? Om geen vraag onbeantwoord te laten zorgt GroenLeven ervoor dat:

 • Er gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de plannen
 • Voordelen concreet worden voor alle betrokkenen
 • Financieel participeren mogelijk is
 • Alle omwonenden kunnen profiteren van de zon

Kees Kuik

De energie die hier opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe.
Kees Kuik, Voorzitter Coöperatie Project de Mussels

Iets in te brengen?

In de duurzame energieproductie, zoals bij zonneparken, is er veel ruimte voor democratie. Veel meer dan bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe wegen, fabrieken, industrieterreinen, woonwijken en ziekenhuizen op vergelijkbare locaties.

De zonneparken die GroenLeven realiseert worden beheerd door bijvoorbeeld plaatselijke energiecoöperaties. Sinds 2020 zijn er zelfs al meer dan zeshonderd actief! Een plaatselijke energiecoöperatie geeft ruimte voor burgerparticipatie, maar zorgt er ook voor dat:

 • Het lokale belang voorop staat
 • Inwoners een plek hebben waar ze met vragen terecht kunnen
 • Inwoners gemakkelijk financieel kunnen participeren
 • De ecologische en maatschappelijke inpassing vanuit meerdere oogpunten wordt vormgegeven

Gerelateerde projecten

Veel gegeven antwoorden

Hoe kan ik participeren in een (drijvend) zonnepark?
Dit is mogelijk door bijvoorbeeld met aandelen eigenaar te worden, te profiteren van een gebiedsfonds of via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).Ook is het mogelijk om een drijvend zonnepark na realisatie in lokaal eigendom te beheren zoals bij het drijvend zonnepark Bomhofsplas. Het drijvende zonnepark, gerealiseerd en aangesloten begin 2020, is lokaal eigendom van Energiefonds Overijssel. De opgewekte stroom wordt via energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden. Ook hebben Zwolse huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om mee te investeren in het drijvende zonnepark en zo mee te profiteren van de opbrengsten.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij drijvende zonneparken?
GroenLeven besteedt veel aandacht aan biodiversiteit en het milieu, en dat is niet anders bij een drijvend zonnepark. Met het installeren van zogenaamde biohutten (lees: vishotels) aan de rand van het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem in plaats van de oevers wordt de flora en fauna in de oevers (waar vaak het meeste leven zit) niet belast. Ook wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar hoe de natuur rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Daarnaast zorgt de constructie van het drijvende zonnepark ervoor dat er voldoende licht kan doordringen, lucht kan circuleren en water kan doorstromen. Uit een recent onderzoek van Hanzehogeschool Groningen (2021) bij de Bomhofsplas in Zwolle blijkt dat het zuurstofgehalte onder de drijvende zonnepanelen op industriële zandwinplas op een goed niveau blijft, net als in het omringende water. Dit komt omdat de wind het wateroppervlak onder de panelen nog goed kan bereiken. Net als het zonlicht, zo blijkt uit de onderwaterbeelden. Ook toonde het onderzoek aan dat de waterkwaliteit gelijk is aan de kwaliteit die normaliter in diepe plassen wordt waargenomen. Het zonne-energiesysteem werkt niet beperkend voor de vorming van een zogenaamde spronglaag in het water. Een spronglaag is de grens tussen twee waterlagen met verschillende temperaturen of dichtheden. Deze is bepalend voor de ecologische processen onder het wateroppervlak van diepe plassen.
Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij zonneparken?
GroenLeven waarborgt de biodiversiteit en ecologie door bij de vormgeving van de landschappelijke inpassingsplannen diverse biodiversiteit stimulerende elementen toe te voegen in samenspraak met de omgeving. Een mooi voorbeeld is zonnepark Oosterwolde waar we samen met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Oostellingwerf vorm hebben gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Zo zijn de houtsingels en waterpartijen versterkt en natuurvriendelijke oevers aangelegd waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed bij gedijen. Andere mogelijkheden voor het stimuleren van biodiversiteit zijn het inzaaien van bloem- en kruidenrijke grasmengsels of het plaatsen van een bijenhotel. Deze stimulerende elementen zorgen voor aantrekkelijk leefgebied voor insecten (bijen, vlinders), vogels en andere fauna. Bovendien zorgen we voor voldoende lichtinval op de bodem door ruimte tussen de panelen te houden en is er aandacht voor de waterhuishouding.

Meer weten over zonneparken?

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We nemen je niet alleen tijdens het proces helemaal mee, maar ook voorafgaand leggen we je graag alles uit.

Industriedak