Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Bovenaanzicht drijvend zonnepark Oudehaske
30 megawatt duurzaam opgewekte stroom in lokale handen

Drijvende zonneparken Oudehaske

Opdrachtgever Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A.
Locatie Oudehaske
Grootte 50.000 - 60.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Op de zandwinplas De Dolten nabij Oudehaske drijven ruim 55.000 zonnepanelen verdeeld over twee parken. Deze drijvende zonneparken zijn volledig in lokaal eigendom van de energiecoöperatie Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE). De plas ligt tussen de snelweg A7 en een vuilnisbelt en is daarom uitermate geschikt als locatie voor energieopwek. Dit past binnen de visie van GroenLeven: beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken door zonne-energie op te wekken met een multifunctioneel karakter.

Drijvend zonnepark Oudehaske

Zonneparken in lokaal eigendom

De drijvende zonneparken Oudehaske zijn volledig in lokaal eigendom. In 2021 en 2023 namen de energiecoöperatie Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en financier Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) de aandelen volledig over. De opbrengsten van de duurzaam opgewekte zonne-energie investeert de SHEC in de energietransitie van Gemeente Heerenveen, zo komt het park ten goede van de hele omgeving en gemeenschap.

SHEC: de Heerenveense energietransitie van onderop

Eind 2021 kocht de energiecoöperatie haar eerste en eind 2023 haar tweede zonnepark van GroenLeven op de waterplas De Dolten. Maar ze hebben nog veel meer in petto, vertellen Piet Dijkstra, Rommert Stellingwerf en Gerard Adema van SHEC.

SHEC Oudehaske coöperatie

Dubbelfunctie: zonne-energie op zandwinplas

De drijvende zonneparken nabij Oudehaske zijn door GroenLeven gerealiseerd op de oude zandwinplas van VM Group op het industrieterrein Haskerveen. Zandwinplassen zijn erg diep, circa 25 meter, waardoor ze meestal niet kunnen worden gebruikt om in te recreëren. Door duurzame energie op te wekken op (voormalige) zandwinplassen wordt de schaarse ruimte in Nederland optimaal gebruikt. De plas met daarop haar drijvende zonnepanelen ligt bovendien op een plek met weinig omwonenden, tussen een snelweg en een vuilnisbelt en naast het hoogspanningsstation van TenneT, waardoor geen lange kabels nodig waren om het park op het stroomnet aan te sluiten.

Flora en fauna in en rond de plas

Tijdens de ontwikkeling van de drijvende zonneparken is er ook rekening gehouden met de lokale flora en fauna en de realisatie is verricht onder toeziend oog van ecologisch adviesbureau FaunaX. Het leven speelt zich voornamelijk in de oevers af, omdat de plas zelf erg diep is. De zonneparken zijn verankerd aan de bodem en liggen minimaal 20 meter van de oever om ruimte te geven voor onder andere vleermuizen, otters en trek- en watervogels.

Zelf ontwikkelde zonnebootjes

In Nederland drijven inmiddels meer dan een half miljoen GroenLeven-zonnepanelen op zandwinplassen, wat Nederland koploper maakt op het gebied van drijvende zonne-energie. Voor deze zonneparken installeerde GroenLeven speciale lichtdoorlatende glas-glaspanelen op een zelf ontwikkeld systeem met drijvende zonnebootjes. De bootjes creëren licht- en luchtstraten tussen de panelen en het water, zodat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Dit helpt het ecosysteem van de plas. Uit recente onderzoeksresultaten is te zien dat het effect van de drijvende zonneparken van GroenLeven positief is op de waterkwaliteit en ecologie van de plassen. Ook bij de zonneparken Oudehaske zullen jaarlijkse kwaliteitsmetingen gedaan worden.

Gerelateerde projecten