Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Oudehaske l en ll

Drijvende zonneparken Oudehaske I en II

Opdrachtgever VM Group + Gemeente Heerenveen
Locatie Oudehaske
Grootte >20.000 panelen
Status In ontwikkeling
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

In Oudehaske ligt wel een heel bijzondere zonnebron: drijvend zonnepark Oudehaske I. Niet alleen is dit drijvend zonnepark ecologisch verantwoord, het is ook nog eens in handen van de lokale energiecoöperatie Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE). Het drijvende zonnepark aan de Dolten krijgt gezelschap: in 2023 wordt een tweede zonnepark op de voormalige zandwinplas gerealiseerd.

Drijvend zonnepark Oudehaske

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Het nieuwe drijvende zonnepark Oudehaske II zal in 2023 gerealiseerd worden op de voormalige zandwinplas. Als zonnepanelen op zandwinplassen worden geplaatst, hoeft hiervoor geen andere bruikbare oppervlakte ingezet te worden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water.

Speciaal drijvend systeem

GroenLeven heeft het drijvende systeem zelf ontwikkeld. Het doel hierbij was er nog voldoende licht en lucht bij het water kan komen. Daarvoor maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd: zo is de andere oever nog steeds zichtbaar. Ze zijn verankerd aan de bodem, waardoor aan de wal geen ankers bevestigd hoeven te worden.

Bijzonderheden

  • Aandacht voor ecologie en biodiversiteit;
  • Het park is in de lokale handen van energiecoöperatie Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE).

Bijzonderheden

  • Aandacht voor ecologie en biodiversiteit: het park wordt minimaal 20 meter van de oever gebouwd om ruimte te geven voor onder andere vleermuizen, otters en trek- en watervogels;
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap.

Voor de omgeving

Er drijven nu al ruim 17.000 zonnepanelen op de voormalige zandwinplas aan De Dolten. De groene stroom die hier opgewekt wordt hoeft niet ver te reizen: de lokale energiecoöperatie zorgt ervoor dat de energie terecht komt bij de huishoudens in de regio. Daarmee heeft het drijvende zonnepark een prachtig lokaal karakter gekregen.

“Allebeide hadden we de sterke ambitie om het eigendom van dit zonnepark lokaal onder te brengen, minimaal 50%, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. Al redelijk vroeg zaten we aan tafel met GroenLeven, met een succesvolle afloop: per eind november 2021 waren we trotse eigenaar van het drijvende zonnepark. Écht duurzame energie voor de lokale omgeving.”
Rommert Stellingwerf, voorzitter van de Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn en penningmeester van de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie

Gerelateerde projecten